Afstemming tussen zorgwetten kan beter

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat er meer samenhang moet komen tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheidszorg. De Rob signaleert daarnaast belangrijke knelpunten voor gemeenten in de uitvoering van zorgwetten, waarbij vooral de knip tussen Wmo 2015, Wlz en Zvw leidt tot wal- en schipsituaties voor kwetsbare burgers. Ook kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden zijn onvoldoende in beeld voor maatschappelijke ondersteuning door gemeenten. Dit meldt de Rob in zijn advies ‘Zorg voor samenhangende zorg’ over de uitvoering van gemeentelijke zorgwetten. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam