9 oktober: Congres Cliëntenondersteuning op weg naar 2022

Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres onafhankelijke cliëntondersteuning. ‘Superbezoekers’ zijn Rick Brink minister van gehandicapte zaken, Janny Bakker bestuurder Movisie, en MensenrechtenMens 2018 Edo Paardekooper Overman. Bijzonder is dat deelnemers zelf hun programma kiezen aan de hand van drie themalijnen: Bekendheid & communicatie, Levensbreedheid & afbakening, en Samenwerking & inwonersparticipatie. Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in en de toegang tot zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt dat nog niet overal even goed geregeld is. In het Koploperproject cliëntondersteuning werken 43 koplopergemeenten aan de doorontwikkeling van cliëntondersteuning en inspireren ze hun buurgemeenten. Op het congres delen gemeenten waar zij aan werken. Daarnaast delen ook professionals, zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en cliënten hun kennis. Zodat straks in 2022, in heel Nederland voor alle doelgroepen passende cliëntondersteuning beschikbaar is.

De super bezoekers

 ‘Super bezoekers’ zijn anders dan de andere bezoekers omdat ze de opdracht hebben gekregen om een van de themalijnen te volgen. Aan het eind van de dag maken ze de balans op van elke themalijn.   
 • Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken. Rick Brink uit Hardenberg werd in juni dit jaar in gekozen tot eerste 'minister van Gehandicaptenzaken' een tv-show van KRO-NCRV. Brink zet zich o.a. in voor de mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben, zonder dat zij daar zelf iets aan kunnen doen. Toegankelijkheid van de gemeente en een inclusieve samenleving gaan hem aan het hart.
 • Edo Paardekooper Overman, Mensenrechtenmens 2018 en ervaringsdeskundige. Edo Paardekooper Overman zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en ggz-cliënten en draagt de titel Mensenrechtenmens 2018. Lees ook het verhaal van Edo
 • Janny Bakker, bestuurder Movisie en oud-wethouder Huizen. Janny Bakker was bestuurslid van de VNG en wethouder van gemeente Huizen. Ze stond als voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn, aan de wieg van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning.

Drie centrale thema’s

Over de gehele dag worden verschillende activiteiten georganiseerd die aansluiten bij een van drie themalijnen. Het eerste jaar Koploperproject liet zien dat er veel verschillen zijn in de lokale aanpak en dat gemeenten tegen diverse vraagstukken aanlopen. Movisie signaleerde daarin wel vijf overkoepelende thema’s die voor elke gemeente van belang zijn voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning. Deze zijn samengetrokken tot de drie thema’s die centraal staan op 9 oktober: Bekendheid & communicatie, Levensbreedheid & afbakening, en Samenwerking & inwonersparticipatie.

Op het programma

Hieronder vind je een greep uit de activiteiten per themalijn. Zo zijn lezingen zijn een ideale gelegenheid om in 30 minuten nieuwe kennis op te doen. In de workshops ga je actief aan de slag en maak je kennis met een tools, interventies of methodieken. Inspiratie doe je op bij een van de koplopergemeenten die hun aanpak in de doorontwikkeling van cliëntondersteuning delen. Een definitief programma ontvangen deelnemers voorafgaan van het congres.

Themalijn Communicatie & bekendheid

 • Het Juiste Loket en De Zorgverzekeringslijn met informatie en advies voor cliëntondersteuners en inwoners.
 • Stichting Pelita over cliëntondersteuning voor een specifieke doelgroep: mensen uit voormalig Nederlands-Indië.
 • Snelkookpan naar generieke kennisvragen en nieuw platform door Sandra Suijkerbuijk en Esther Vreeken van Vilans.
 • Koploper Maastricht: het inzetten van persona’s en klantreizen.
 • Maak kennis met de communicatie-toolbox van communicatiebureaus Holland Spoor en Bex.

Themalijn Levensbreedheid en afbakening

 • Jenny de Jeu en Nic Vos de Wael (MIND) over GGZ en cliëntondersteuning.
 • Ruben Keijser over het onderzoek van Andersson Elffers Felix en Instituut voor Publieke Waarden naar de vraag naar cliëntondersteuning.
 • Koploper Den Haag: op zoek naar zwerfjongeren en de straatconsulent.
 • Dirk Albert Prins en Hans Hobijn van Koploper Almere over ‘de Tralans’: een model over dynamische zelfredzaamheid.
 • Een workshop over outreachend werken door Lia van Doorn (lector HU) en ervaringsdeskundige Wim Eickholt.
 • De workshop Zicht op effect! over het in kaart brengen van resultaten van cliëntondersteuning. Door Hanneke Mateman van Movisie.  

Themalijn Samenwerking en inwonersparticipatie

 • Mentorschap Nederland over de samenwerking tussen cliëntondersteuners en mentoren.
 • Beroepsvereniging BCMB over de samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning.
 • Irma van Beek van Koploper De Wolden over moeilijke casussen en ‘doorzettingsmacht’.
 • Koploper regio Twente, de GGD en Menzis: integrale cliëntondersteuning en de samenwerking tussen zorgkantoren en gemeenten.
 • Workshop over het betrekken van inwoners en het achterhalen van hun behoeften met de methodiek Popular Education, door Mellouki Cadat van Movisie.
 • Een workshop van MIND en Ieder(in): ‘Samen aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Bouwsessies en meer

Naast de bovenstaande activiteiten zullen er ook bouwsessies zijn waarin we samen zoeken naar antwoorden op ingewikkelde vraagstukken, zogenoemde ‘wicked problems’. Ook zal er andere randprogrammering zijn en ruimte om te netwerken.

Aanmelden

Het congres vindt plaats op woensdag 9 oktober in het Akoesticum in Ede. We starten om 10.00 uur. Deelnemen is gratis, maar aanmelden verplicht en kan via deze link >>>  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam