Martijn da Costa (secretaris)

  • Waarom ben je bestuurslid geworden? Op het lokale niveau gebeurt het: daar vindt overleg, beïnvloeding, sturing en regie plaats. Ik ben in 2010 bestuurslid geworden. Toen was de Wmo drie jaar daarvoor in werking getreden. De manier waarop deze wet door raden werd ingevuld was zeer wisselend. Als bestuurslid wil(de) ik een sterkere rol en positie geven aan de raden. Het gemeentebestuur, het college van B&W en het ambtelijk apparaat moeten ervaren wat de meerwaarde is van de raden. Om dat inzichtelijk te maken wil ik als bestuurslid de inhoudelijke voorwaarden mogelijk maken.
  • Op welke wijze ga je vorm en inhoud geven aan de realisatie van het doel en de missie van de Koepel? Dat doe ik op twee manieren: door contact houden met voorzitters overleggen in mijn regio en door een accent te leggen op de bestuurlijke contacten op landelijk niveau. Het huidige bestuur heeft een sterke basis in de raden. Als aanvulling daarop wil ik samen met de voorzitter mij vooral richten op de ministeries, VNG en andere landelijke actoren die relevant zijn.
  • Wat wil je persoonlijk bereikt hebben als je zittingsperiode is afgesloten? Ik hecht veel waarde aan de inhoudelijke ondersteuning aan de raden, waardoor zij hun werk goed kunnen doen. Dat betekent dat ik mij inzet om i.s.m. andere organisaties een cursus en trainingsaanbod te realiseren. Het is mijn sterke indruk dat raden soms nog ‘bescheiden’ vaardigheden en kennis hebben over de wijze van besluitvorming, hoe de ambtelijke hazen lopen en hoe je op lokaal niveau je netwerk opbouwt, uitbreidt en onderhoudt.  Kennisontwikkeling is de sleutel tot beïnvloeding. Als ik in 2019 afscheid neem als secretaris, hoop ik dat er een scholingsaanbod is, waar bij wijze van spreken elk aanbod snel overtekend is. Dat bewijst het enorme enthousiasme voor en behoefte aan kennis.
  • Voor welke regio’s c.q. provincies ben je de contactpersoon voor de leden van de Koepel?  Provincie Utrecht en ’t Gooi. Daarnaast de regio’s binnen de lijn Lelystad, Zwolle, Almelo/Twente, Achterhoek, Arnhem, Zaltbommel, Utrecht.

Hier treft u het LinkedIn profiel van Martijn da Costa.