Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Wijkgericht

Achtergrondinformatie algemeen over buurthuizen, bewonersbeheer en wijkondernemingen ( Bouwstenen voor Sociaal) www.bouwstenenvoorsociaal.nl

AVI kennisdossier 14: Sociale wijkteams (sept.2015)

Buurthulp in 2014: 6 praktijkvoorbeelden (Movisie febr. 2014)

De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken

Digitale wijkengids met een overzicht van wijkinitiatieven, wijkaanpak, gebiedsgericht werken en krimp. Platform 31 (2012)

Dorpsbewoners maken het dorp: Toolkit bewonersparticipatie Platteland (Movisie 2010)

Kennisdossier avi nr. 11 Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk inclusief informatiekaarten 1 t/m 5 (jan.2015)

Rechtsvormen sociale teams; overwegingen en keuzes (maart 2015 VNG)

Samenwerken in de Wijk: praktijkinformatie voor huisarts en gemeenten (VNG 2013) en gezamenlijke agenda

Sociale Wijkteams voorbeeld: Presentatie opzet Sociale Wijkteams in de stad Groningen (Movisie)

Sociale Wijkteams: Aan de slag met sociale wijkteams: (Movisie jan. 2014) Tips en ervaringen uit de praktijk van lelystad, Groningen, Venlo en Utrecht.

Sociale Wijkteams: Inventarisatie over sociale wijkteams en sociale professionals

Stichting Vraagwijzer Nederland levert kwartiermakers en projectleiders voor sociale wijkteams.

Toolkit avi nr. 15 De burger in de wijk geeft handvatten vanuit burgerperspectief voor de discussie over wijkgericht werken (sept.2014)

Wijkgericht - Algemene informatie

Wijkgericht - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Zelftest samenwerking in Wijkteams (Vilans 2016) voor gemeenten

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B