Het gaat om alle wetten in het sociaal domein; Wmo-Jeugdwet-Participatiewet – Wet Passend onderwijs. Daarnaast zijn er de raakvlakken met de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ook de nieuwe Omgevingswet heeft een grote relatie met het sociaal domein. Het gaat immers om de inrichting van de leefomgeving. Het is van groot belang dat de wetten op elkaar aansluiten.

Tip: Infographic: alle wetten eenvoudig uitgelegd van KansPlus –Iederin-LSR.

De omgevingswet heeft een duidelijke relatie met het sociaal domein. Zie hiervoor de Reader van K2 in deze lade. In de lade Informatie kunt u de informatiebrief: “omgevingswet en omgevingsvisie” van de Koepel vinden.

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 59 van 59 documenten