Mensen met een beperking blijven langer zelfstandig thuis wonen en krijgen de hulp en ondersteuning die daarbij nodig is. In deze lade vindt u informatie over algemene- en individuele voorzieningen. (vervoer- huishoudelijke hulp – (technische) hulpmiddelen - dagbesteding – PGB -beschut werk – eigen bijdragen – wonen en woningaanpassingen etc. Uitgangspunt moet zijn dat de cliënt een samenhangend geheel aan zorg en ondersteuning ontvangt die aansluit bij zijn persoon en zijn leefomgeving. Het gaat om de vraag: wie ben je, hoe wil je graag je leven inrichten en wat heb je daarvoor nodig?

Voorzieningen moeten Beschikbaar, Toegankelijk en Bereikbaar zijn. In het algemeen geldt: hoe beter de gemeente de algemene voorzieningen “op orde” heeft, hoe minder inwoners gebruik maken van individuele voorzieningen. Zie voor dit thema bijvoorbeeld het kennisdossier “langer zelfstandig wonen” van AVI.

 

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 26 van 26 documenten