Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Voorzieningen

"langer Thuis" Onderzoek in 3 gemeenten naar gebiedsgericht werken Breda Tilburg Rotterdam (sept. 2014)

Brochure Thuisbegeleiding weer grip op mijn leven Portretten van mensen (ZB ZHolland jan. 2015)

Digitale (hulp)middelen: Help de zorg slimmer te maken met www.DigitalezorgGids.nl

Dossier wonen en Sociaal Domein

Gebiedsgerichte zorg in Gelderland "de anderslander"

Handreiking beschut Werk (Min.Soc.Zaken mrt 2016)

Informatiebrief eigen bijdragen 2015

Informatiebrief Huishoudelijke Hulp

Inzet van huishoudelijke Hulp keuzes voor gemeenten

Kenniscentrum Wonen-zorg: Aedes-Actiz: veelgestelde vragen

Kennisdossier 12: Inkoopbeleid Wmo (stand van zaken juli 2015)

Kennisdossier 7: Van beleid naar inkoop ( AVI maart 2014-Beltman)

Kennisdossier 7: Video presentatie inkoop: webinar Henk Beltman (avi mei 2014)

Kennisdossier AVI nr. 11 Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk inclusief informatiekaarten 1 t/m 5 (jan.2015)

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGZ: (ZB ZHolland dec.2013)

Nieuwe handreiking Goed leerlingenvervoer in uw gemeente

Per Saldo: alle informatie over het PGB

PowerPoint Presentatie Vervoer en Mobiliteit (hoort bij webinar Vervoer en Mob)

Schuldenmagazine: hulp - Preventie - Oplossingen. Magazine LCR

Sheets bij webinar eigen Bijdragen 30 juni 2015

Sociaal Bestek artikel eigen bijdragen juni 2015

Toolkit AVI nr. 12 beschermd wonen naar de Wmo; basisinformatie

Toolkit avi nr. 9 PGB in de Wmo (febr. 2014)

Trendboek "Spelen met de zorg van morgen" Nictiz 2015

Vernieuwing in dagbesteding 45 projecten (Movisie mei 2016)

Voorzieningen - Algemene informatie

Voorzieningen - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Voorzieningen - Video’s en Wmo Gestript serie

Webinar Huishoudelijke Hulp Wmo 2015 (juli 2013) / onderdeel Verzorging klopt niet meer = ZKV i.p.v. gemeente

Webinar Koepel eigen Bijdragen 30 juni 2015

WEBINAR Sheets Eigen Bijdragen

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B