Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Toegang

Aandachtspunten en tips voor een goed gesprek met de gemeente (ZB ZHolland dec.2013)

AVI toolkit nr. 16: Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger (okt.2014)25 aanbevelingen voor Wmo-raden, clintenorganisaties en burgers

AVI toolkit nr. 16a: Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid (jan.2015)

Brochure "Voorbereiden op het keukentafelgesprek" voor naasten

Een goed gesprek met de burger: checklist voor gemeenten (ZB ZHolland dec.2013)

Een goed gesprek met de burger: checklist voor gemeenten (ZB ZHolland dec.2013)

Factsheet nr. 14 De rol van de wijkverpleegkundige in het gemeentelijk sociaal domein (nov. 2014)

Het Keukentafelgesprek praktisch doc. met links naar video's (samenw.org. Limburg jan 2015)

Leefgebiedenwijzer (leidraad keukentafelgesprek) Versterken van de eigen kracht van cliënten. Het voeren van een klantgerichte dialoog met de cliënt op alle leefgebieden.

Mantelzorger, gesprekspartner in het onderzoek (Mezzo 2015)

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief AVI toolkit nr. 22 (april 2015)

Toegang - Algemene informatie

Toegang - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Zorgen over het keukentafelgesprek avi toolkit nr. 21 (april 2015)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B