De inwoner doet een melding bij de gemeente dat hij behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning. De inwoner mag zelf een persoonlijk plan indienen waarin hij aangeeft wat hij nodig heeft aan ondersteuning.  Na de melding doet de gemeente onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dat betekent in de meeste gevallen een gesprek, waarin een medewerker van de gemeente of iemand die dat namens de gemeente doet, samen met de inwoner bekijkt wat de persoonlijke situatie is en wat hij nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen meedoen aan de samenleving. Doel is om samen met de inwoner tot een goed afgewogen en onderbouwd plan voor ondersteuning te komen.  Zie hiervoor de AVI documenten.

Huis voor de Zorg ontwikkelde een mooi voorbereidingsdocument op het gesprek. Platform Mantelzorg Overijssel ontwikkelde ook een speciaal voorbereidingsdocument voor naasten. Mezzo schreef een brochure over de positie van de mantelzorger in het onderzoek. (Informatie over het familie-groepsplan in het kader van de Jeugdwet vindt u in de lade Burgerkracht).

 

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 11 van 11 documenten