Eigenlijk gaat de informatie in alle laden over vormen van “meedoen”. Het gaat om de vraag: wie ben je? Hoe wil je graag je leven inrichten en wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf en wat heb je aanvullend nodig?

“Iedereen doet mee”

Met de hervormingsvisie op het sociaal domein streven we naar een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten. Voor mensen met een beperking betekent inclusief dat ze meedoen op voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. Het maken van inclusief beleid begint met bewustwording. Inclusief beleid ontstaat als bij het schrijven van nieuw beleid direct goed nagedacht wordt over welke gevolgen die maatregelen hebben voor mensen met een beperking. In deze lade vindt u alle informatie over het VN verdrag. Ook bij het opstellen van de Omgevingsvisie moeten deze factoren worden meegenomen. Zie de brochure VN verdrag lokaal voor adviesraden en belangenbehartigers.

Kunnen we kunst en cultuur inzetten als verbindende factor? Zie de brochure kunst en cultuur in het sociaal domein met vele voorbeelden.

Voor de dialoog is het van belang dat je het met elkaar hebt over de interpretatie van de begrippen. Een beleidsambtenaar verstaat soms iets heel anders onder het begrip “eigen kracht” dan een lid van een adviesraad. In kennisdossier 5 van Avi worden de begrippen “ontward”.

 

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 29 van 29 documenten