Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Meedoen

AVI kennisdossier 16: Arbeid voor mensen met een beperking (avi april 2016)

Factsheet Uitleg over VN verdrag: Clientenraden aan zet met het VN verdrag LCR aug. 2014

Factsheet: uitleg over het VN verdrag en de Participatiewet (LCR dec. 2014)

Informatie over “VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”

Informatiebrief: Passend Onderwijs

Meedoen - Algemene informatie

Meedoen - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Meedoen - Video’s en Wmo Gestript serie

Video VN verdrag voor mensen met een beperking

VN verdrag Coalitie voor Inclusie

VN verdrag en rechten van personen met een beperking Avi Kennisdossier 13 (sept. 2015)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B