Inwoners willen steeds meer zeggenschap over hun eigen leefwereld. De roep om vernieuwing van de lokale democratie neemt toe. In deze lade vindt u informatie over hoe lokaal vorm kan worden gegeven aan allerlei vormen van het betrekken van inwoners in het algemeen (burgerparticipatie) en cliënten e/o hun vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen (cliëntenparticipatie).

Steeds vaker wordt beleid regionaal opgesteld. U vindt hier onze leidraad regionalisering. Ook vindt u in deze lade informatie over de rol, positie en het functioneren van een adviesraad en het functioneren van het gemeentelijk apparaat en de verkiezingen.

De video “met samenwerken bereiken we meer” die we samen met LCR-LOC en Woonbond hebben gemaakt, geeft een mooi beeld voor lokale netwerkvorming en een voorbeeldsituatie hoe maatwerkoplossingen leiden tot zelfredzaamheid en participatie.

Wij hebben het “Handboek voor Adviesraden” geschreven ter ondersteuning van het werk van adviesraden. Dit handboek is alleen beschikbaar voor leden.

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 100 van 100 documenten