Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Kwaliteit

6 Vragen die de gemeenteraad zou moeten stellen over onze privacy

Analyse Jurispridentie Wmo Bijlage

AVI toolkit nr. 17: Kwaliteitseisen bij Wmo ondersteuning zeer kwetsbare inwoners (okt. 2014)

AVI toolkit nr. 24 Cliëntenperspectief op Toezicht Wmo

casusboekje VN verdrag rechten van personen met een handicap (febr.2016)

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning welzijn en maatschappelijke ondersteuning (Movisie): competentiekaarten groen

Competenties Nieuwe Sociale Professionals: inlegkaart

Dossier privacy in het sociaal domein

Factsheet: wat gemeenten mogen vragen en welke rechten cliënten hebben. Uitleg over bescherming persoonsgegevens (LCR nov. 2014)

formele mogelijkheden heeft de client als hij het niet eens is met het zorgplan

Hulp aan 18+ jongeren; handvatten voor betere overgang (2016) diverse documenten

Informatiebrief Clientervaringsonderzoek CEO (jan.2016)

Informatiebrief Toezicht sociaal domein

Informatiebrief: Juridische vragen Adviesraden 2

Informatiekaart Klachtrecht in Wmo (Movisie april 2016)

Inkoopbeleid Basispresentatie 2015

Kwaliteit - Algemene informatie

Kwaliteit - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Kwaliteit - Video’s en Wmo Gestript serie

Kwaliteitsbeleid in de Wmo: kansen voor gemeenten (april 2015)

Kwaliteitscriteria Transitie Jeugdzorg vanuit clintenperspectief ( zorgbelang Gelderland 2012)

Landelijke Kwaliteitskaart Adviesraden voor gemeenten

Landelijke Kwaliteitskaart voor Adviesraden

Nationale zorgnummer voor vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie

Nationale Zorgnummer voor vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie

Privacy jeugdhulp: gemeenten en aanbieders 10 vuistregels (juni 2016)

Samensturing in de maatschappelijke opvang

Sheets bij webinar Koepel Privacy sept. 2015

Sociale Professionals; er worden andere vaardigheden verwacht. Set van 10 competenties waar de nadruk op ligt in het werk (Movisie).

Supportgericht werken in de Wmo

Toolkit avi nr. 5 Inkoop en kwaliteit in de Wmo (2013) (Kloosterman)

Verbinding Wmo en participatiewet: hoe gaat het (mei 2016)

Webinar Videofilm presentatie inkoop: Henk Beltman (Koepel Wmo raden mei 2014)

Zelfevaluatie Wmo Raden (Koepel Wmo en Movisie aug. 2014)

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo: het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria (Movisie sept.2013)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B