De opdracht van de transformatie van het sociaal domein bestaat uit het behalen van een aantal maatschappelijke doelen: o.a. zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners. Het thema kwaliteit roept veel vragen op: Wat moet er gebeuren om de doelen van zelfredzaamheid en participatie te behalen?  Sturen we op resultaten of op “waarden”? Waar moet beleid in algemene zin aan voldoen volgens (kwetsbare) inwoners? Wat vinden wij belangrijk vanuit het perspectief van de (kwetsbare) inwoners? Wat is er nodig om onze inwoners een gevoel van welbevinden te laten ervaren in onze gemeente”? Hoe meten we of we de maatschappelijke doelen van zelfredzaamheid en participatie behalen?

In deze lade vindt u ons werkdocument Toetsingskaders. Dit document kan u behulpzaam zijn bij het adviseren, evalueren en bij de dialoog met inwoners, met elkaar en met de gemeente.

 

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 62 van 62 documenten