Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Informatief

Informatiebrief: Omgevingswet en Omgevingsvisie

Informatief - Algemene informatie

Informatief - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Informatief - Infographics en overzichtskaarten

Informatief - Video’s en Wmo Gestript serie

Kwaliteit - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Nieuws/Specials van de Koepel

Nieuws/Specials van de Koepel

Overzicht informatie Koepel ASD

Weblogs en Nieuwsbrieven Koepel

Wegwijzer Adviesraden Sociaal Domein

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B