Het liefst willen we het woord doelgroep niet meer gebruiken. In de praktijk blijkt het nog te vroeg om dit woord te schrappen.

In deze lade vindt u informatie over verschillende onderwerpen en specifieke groepen in de samenleving: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening, eenzaamheid, armoede en sociale uitsluiting, dementie, zwerfjongeren, mantelzorgers, huiselijk geweld etc.

Het project GIA (Geweld in afhankelijkheidsrelaties) van de Koepel leverde een mooie set informatie op. Het is helemaal in samenwerking met slachtoffers en daders samengesteld. Het vormt een goede basis voor het gesprek over dit thema.

 

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 36 van 36 documenten