Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Doelgroepen

Doelgroepen - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Alzheimer Nederland professionals zorgstandaard dementie

Animatiefilmpje Manifest jeugddialoog (VNG okt. 2015).

avi toolkit nr. 23: eenzaamheid en Wmo? (april 2015)

De wondere wereld van dementie ( informatie - film)

Doelgroepen - Algemene informatie

Doelgroepen - Video’s en Wmo Gestript serie

E-Magazine: "De Transformatie" Gehandicaptenzorg in het sociaal domein

En.werkt het? 10 jaar onderzoek Zorg voor jeugd ZonMw 2015

Factsheet KOPP Kinderen: kinderen van ouders met Psychische problemen / verslavingsproblemen

factsheet Nieuwe doelgroepen in de Participatiewet (LCR dec 2014)

Gehandicaptenzorg in de Wmo 2015 VGN jan.2014

GGZ en VG: Onder de Mensen?

Handreiking dementie voor gemeenten

Handreiking Passende Dagbesteding (CVZ 2014)

Het Kaartenboek kwaliteit van levenis het resultaat van diverse inhoudelijke sessies met verschillende groepen (ervarings) deskundigen. (i.s.m. de Argumentenfabriek)

Huiselijkgeweld.nl Min. VWS : alle themas /dossiers m.b.t. huiselijk geweld

In het boek Handig bij dementie staat het toegenomen gevoels- en emotieleven van mensen met dementie centraal. Moderne dementiezorg.(serie boeken)

Informatiebrief: Personen met verward gedrag

Informatiepakket Jongeren en Armoede

Inspiratieboek in de zorg voor jeugd: Meer willen, weten, durven, doen (ZonMw)

Om dementie beter te begrijpen: into d'mentia

Strip sommige dromen houden mantelzorgers wakker: een weergave van zorgen en oplossingen van Mantelzorgers (ZB ZHolland 2014)

Terecht in de Jeugdzorg: voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik ( SCP jan. 2013)

Transitiebureau Wmo (informatiekaarten en handreikingen)

Video: GGZ zorg vanaf 1-1-2015 alle wetten (GGZ Ned. dec. 2014)

Wat heeft een kind nodig om veilig op te groeien? (VNG okt. 2015).

Website voor wie hulp zoekt bij huiselijk geweld

Zwerfnet: kennisplatform jongeren van de straat / zwerfjongeren

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B