Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Communicatie

Communicatie - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Communicatie - Video’s en Wmo Gestript serie

communicatie een communicatieplan maken (PGOSupport).

Handreiking Ieder(in) Hoe kom ik in beeld? lokale belangenbehartiging en publiciteit

Hoe maak ik gebruik van digitale middelen in het sociale domein?

Voorbeeld informatievideo Gemeente friese meren aan inwoners: Stand van zaken programma Sociaal Domein ( april 2014)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B