Cliëntondersteuning is een noodzakelijke voorwaarde voor zelfredzaamheid en participatie. Het is een gratis voorziening en is bestemd voor een ieder die zorg en ondersteuning op een of meer levensdomeinen nodig heeft. Het heeft betrekking op ondersteuning bij vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, gezondheidszorg, welzijn, werk en inkomen, onderwijs en wonen. 

Er bestaat nog steeds verwarring over het begrip Cliëntondersteuning en professionals en gemeenten geven er vaak een hele andere interpretatie aan dan volgens de wet bedoeld. Ook wordt er nog steeds onvoldoende bekendheid aan gegeven zodat inwoners niet weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken.

De VNG heeft, in samenspraak met VWS en de landelijke belangenorganisaties (w.o. Koepel ASD) de Handreiking Onafhankelijke Clientondersteuning uitgebracht. Ook geeft de video van Iederin een mooi beeld over de waarde van Cliëntondersteuning.

Zie ook onze eigen informatiebrief met de “meerwaardepunten” van goed georganiseerde Onafhankelijke Clientondersteuning.

De informatie in deze lade hebben we voor u gefilterd op de onderstaande onderdelen. Door middel van de filters aan de linkerkant van deze pagina maakt u een selectie:

  • Algemene informatie: informatie over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Koepel ASD documenten: alle documenten die door de Koepel zijn uitgebracht en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • AVI documenten: alle documenten die door het Programma Aandacht voor iedereen zijn uitgebracht (Koepel ASD is partner is dit programma) en waarbij het inwoner/cliëntperspectief en de leefwereld van mensen leidend is.
  • Video-film/beeldmateriaal: kort informatief beeldmateriaal over het thema vanuit verschillende bronnen.
  • Infographics: een informatieve illustratie over een thema met een combinatie van tekst en beeld vanuit verschillende bronnen.
Gevonden 1 - 15 van 15 documenten