Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Cliënt ondersteuning

Begrippen m.b.t. cliëntondersteuning gedefinieerd (Zorgbelang Gelderland aug. 2014)

Cliëntondersteuning - Algemene informatie

Cliëntondersteuning - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Factsheet Clientondersteuning Wet langdurige zorg van zorgverzekeraars Nederland, MEE en zorgbelang

Factsheet uitleg over Cliëntondersteuning (LCR okt.2014)

Handreiking Onafhankelijke clientondersteuning in de Wlz

Informatiebrief OCO en meerwaarde

Informatiekaart meedoen is gezond (TB juli 2014)

Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in Cliëntondersteuning - deel 1: de inhoud (avi)

Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in Cliëntondersteuning - deel 2: praktijkvoorbeelden en literatuur (avi)

Nieuwsflits Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Onafh.Clientondersteuning inventarisatie 29 gemeenten (Movisie april 2016)

Toolkit avi nr. 13 Clientondersteuning in de nieuwe Wmo (juni 2014)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B