Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Tevens haalt de Koepel signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen. De leden van de Koepel willen inzetten op: burgers versterken in regievoeren door het verstevigen van zeggenschap en participatie. Dit doet de Koepel door: 

  • Adviesraden, platforms, commissies te verbinden tot verbrede netwerken
  • Participatie en burgerschap te versterken
  • Vernieuwing in participatie te stimuleren

Primaire doelen van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein:

  • Leden van de Koepel met elkaar in contact brengen;
  • Zorgen voor goede communicatie met de leden, gericht op versterking en emancipatie;
  • Belangen van de leden behartigen naar de landelijke politiek, overheid en andere landelijke organisaties.

Lees hier de folder: Waarom lid worden van de Koepel?

De koepel heeft daartoe de beschikking over een landelijk bestuur en bureau. Dit bureau geeft onder andere uitvoering aan deze website om een aantal van de bovenstaande doelstellingen uit te voeren.

Voor vernieuwende vormen van burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het Sociaal Domein zie onze korte strip-video “Met samenwerken bereiken we meer!”. Deze video gaat in op de vraag: Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid?  Klik hier voor de complete film.

We nodigen u, de lokale adviesraden, van harte uit om actief bij te dragen aan deze website. Bij verschillende onderdelen vragen we om uw inbreng: waar het gaat om het vullen van de ladekast met uw successen, melding te maken van uw activiteiten, alsook van problemen bij de uitvoering in het sociaal domein. Van harte nodigen we u ook uit om deel te nemen aan ons digitale platform via LinkedIn waarin u in contact kunt treden met andere leden! Wij denken, zeer de moeite waard! U treft hier een instructie en toelichting aan voor het gebruik van LinkedIn en de 'group Koepel Adviesraden Sociaal Domein' op LinkedIn. Deze groep heeft ca. 1100 leden (juli 2017).