Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Tevens haalt de Koepel signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen. De leden van de Koepel willen inzetten op: burgers versterken in regievoeren door het verstevigen van zeggenschap en participatie. Dit doet de Koepel door: 
  • Adviesraden, platforms, commissies te verbinden tot verbrede netwerken
  • Participatie en burgerschap te versterken
  • Vernieuwing in participatie te stimuleren

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam