Informatie voor leden

Mensen met spreekwolken

Wat is de contributie?

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2021 vastgesteld op € 520,- per gemeente per jaar. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €520,- per jaar / per gemeente.

Adviesraden die zich aanmelden ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 520 / 12 X 5 = € 216,66

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat leden lid blijven, vanwege onze dienstverlening. Wilt u als adviesraad toch uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Bij opheffing van adviesraden

Het komt voor dat adviesraden zich – om diverse redenen – gedurende het jaar opheffen. We vragen u uitdrukkelijk om de opheffing van uw adviesraad aan ons door te geven. Dit kan door een mail te sturen aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Indien hier geen correspondentie over plaatsvindt met ons, dan zijn wij niet op de hoogte van een eventuele opheffing.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt (bijvoorbeeld door opheffing van de adviesraad), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Ook dan geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzeggen dient te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Gemeentelijke herindeling en fusies

Ook bij herindeling van gemeentes en fusies geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzeggen dient te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt (bijvoorbeeld vanwege een herindeling of fusie), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie.
Let op: het komt voor dat adviesraden (bijna) in zijn geheel vernieuwd worden. Verplichtingen die door de vorige adviesraad zijn aangegaan met betrekking tot het lidmaatschap van de Koepel blijven in dat geval bestaan. Mutaties kunt u per mail aan ons doorgeven: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam