Wat vindt u van termen als 'burgerparticipatie, een “top down en bottom up” beweging, en de participatieladder'?

Wat vindt u van termen als 'burgerparticipatie, een “top down en bottom up” beweging, en de participatieladder'? Blogger Paola Buitelaar stelt: "Als wij elkaar gelijkwaardig gaan zien, en dit daarvoor vooral ook zo gaan benoemen in de zorg- en beleidstaal die we daarvoor gebruiken, zou dat niet veel helpender zijn?" 

Wat vindt u? Heeft u hier wel eens op deze manier naar gekeken? Deelt u het met ons op dit forum? 

"Ik ben er één. Ik ben één van de kwetsbare burgers die extra steun en hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Forse hulp ook. Sterker nog, ik ben een persoon met verward gedrag geweest, of zoals het nu ook vaak nog wordt genoemd een “verward persoon”. Ik was al jong toen ik psychische klachten kreeg in een gezin waarin dit niet werd gesignaleerd. Zo rond de puberteit werden mijn klachten vooral daaraan toegewezen. De klachten groeiden uit tot psychoses, opnames in de geestelijke gezondheidszorg en een stevige patiënten-status met dito diagnose en medicatie...."

Lees de hele blog van Paola (ervaringsdeskundig beleidsadviseur RIBW Alliantie en ervaringsdeskundig projectleider RIBW Brabant) hier >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam