Tekort/Bezuinigingen op Jeugdzorg

Net als veel andere gemeenten kampt ook Stichtse Vecht met sombere financiële vooruitzichten. De gemeente spreekt in een persbericht van ‘een moeilijk financieel beeld’ door een tekort van enkele miljoenen.

Overigens gloort er hoop op financiële verlichting. Nadat eerder dit jaar overal in het land gemeenten de noodklok luidden over de tekorten op met name de jeugdzorg, zegde het Kabinet extra geld toe. Wat dat betekent voor Stichtse Vecht is nog niet duidelijk. ‘Hiervoor is het wachten op de zogenaamde meicirculaire van het Rijk’, schrijft de gemeente. ‘In de meicirculaire worden de gelden over de gemeente verdeeld. Deze wordt begin juni verwacht.

Hoe is dat binnen andere gemeenten en hoe pak je dit onderwerp als Adviesraad op?

i.laduc@kpnplanet.nl

Ook in Tiel luidt de noodklok. Veel kids groeien op in armoede, in laaggeletterde multiproblem gezinnen. Ondanks een tegemoetkoming van 8 ton in de meicirculaire, blijft er een structureel gat van 1,2 miljoen. (Ongeveer) En dan hebben we de tekorten van de Wmo door het abonnementstarief nog niet mee gerekend.
We mogen als adviesraad nu meedenken over het kiezen van speerpunten, maar de wachtlijsten zijn al zorgwekkend. Men start nu steeds kortere behandeltrajecten, houdt bijna alles op de waakvlam bij het wijkteam en de POH. De vraag is of de echt complexe hulpvragen de aandacht en expertise krijgen die nodig zou zijn. De AVG bemoeilijkt te veel het toezicht. En veiligheid remt elke vorm van vernieuwing.

di, 09/03/2019 - 17:32 Permalink

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam