Platform 31 en Hogeschool Utrecht ontwikkelden een mooie factsheet Armoede en Schulden

Terug naar het Forum overzicht

Start een discussie

1 bericht / 0 nieuw
#1 vr, 10/11/2017 - 07:43

Platform 31 en Hogeschool Utrecht ontwikkelden een mooie factsheet Armoede en Schulden

"Gemeenten zet je allerbeste mensen in de frontlinie, in de wijkteams. En verplaats je in de mensen!" http://www.platform31.nl/publicaties/factsheet-schulden-en-armoede

Voor adviesraden die adviseren over dit thema:

De factsheet biedt informatie over de omvang van de problematiek en mogelijkheden voor adequate ondersteuning. Naast de belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland bevat deze factsheet ook een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties. En het biedt concrete oplossingsrichtingen en voorbeelden voor dilemma’s rond schulden waar veel gemeenten mee worstelen.