Lid van een Adviesraad/ Cliëntenraad i.c.m. een WW uitkering? Het UWV kan dit niet langer verbieden volgens de nieuwe regels.

Tot twee keer kregen wij meldingen dat mensen met een WW uitkering door het UWV werd verboden als vrijwilliger in een Aviesraad/cliëntenraad zitting te nemen: Voor het eerst in 2016.  Als Koepel hebben wij dit signaal destijds in een landelijk knelpuntenoverleg ingebracht. Op 4 december 2018 is de verruiming van de regeling WW en Vrijwilligerswerk gepubliceerd. Hiermee moet dit probleem gelukkig zijn opgelost. Maar liefst 18 Kamerleden gingen tijdens het Vrijwilligersontbijt van 5 december 2018 in het Nutshuis in Den Haag in gesprek met vertegenwoordigers van het vrijwilligerswerk over een aantal flinke verbeter- en zorgpunten. Het Vrijwilligersontbijt vond plaats daags na de publicatie van de verruiming van de regeling WW en Vrijwilligerswerk. Deze verruiming blijkt een stapje in een serie van logische en vaak noodzakelijke verbeteringen. Verbetering waarin Kamerleden een bewezen positieve rol spelen en nog kunnen spelen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam