Bureau

Het landelijk bureau is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. Het is een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. Allen zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten zij elkaar in een overleg. Wekelijks stemmen zij hun werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg.

Het bureau bestaat uit de volgende medewerkers:

Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl