Bureau

Het landelijk bureau is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. We zijn een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. We zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten we elkaar in een overleg en wekelijks stemmen we onze werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg.

Hieronder leest u meer over onze drijfveren en werkzaamheden. U kunt één van ons bereiken via deze contactgegevens: 

Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Petra van der Horst (directeur)

“Ik heb brede ervaring binnen het sociaal domein; onder meer als programmamanager Transformatie Sociaal Domein bij een gemeente, als directeur ad interim bij een welzijnsorganisatie, als leider van een programma Transformatie Sociaal Domein vanuit cliënten en inwonersperspectief. Als directeur van de Koepel begeleid ik het bureau in het geven van de juiste ondersteuning aan onze leden. Samen signaleren we belangrijke trends, prangende vraagstukken en zorgen we dat deze vertaald worden naar informatie voor adviesraden.
Ik ben veel in contact met onze leden en haal zo wensen en behoeften op en vertaal dit naar onze dienstverlening. Verder onderhoud ik het contact met (landelijke) organisaties om de meerwaarde van adviesraden onder de aandacht te brengen en signalen en inzichten af te geven die voortkomen uit mijn contact met adviesraadsleden.
De leefwereld, het gewone leven van inwoners binnenbrengen in de gemeentelijke gelederen vind ik bijzonder belangrijk. Door mijn werk voor de Koepel kan ik hier aan bijdragen en dat is voor mij een unieke kas. Ik vind het fijn om te werken met een ambitieus bestuur en met een bureau wat het hart op de goede plaats heeft en de handen uit de mouwen wil steken voor onze leden.”

Grappig detail over Petra: “Ik ben gek op Afrika, vanwege haar inwoners, de levenskracht en de natuur!

Betty Stam (beleidsadviseur)

“Sinds 2006 ben ik betrokken bij activiteiten in het kader van het versterken van de positie van patiënten, cliënten en inwoners. O.a. als ondersteuner van een Wmo-raad, een Cliëntenraad WWB, als beleidsmedewerker van Zorgbelang en sinds 2014 ook als beleidsadviseur voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Ik ondersteun adviesraden op inhoud met themagerichte, praktische informatie waarbij het inwonerperspectief altijd leidend is. Daarnaast ondersteun ik adviesraden in hun eigen rol en positie.
Ik wil graag een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein die van oorsprong is gebaseerd op een inhoudelijk mooie visie. De dialoog met inwoners is een belangrijk onderdeel van het transformatieproces. Het sluit aan bij de roep om vernieuwing van de lokale democratie. Ik krijg in mijn werk te maken met veel verschillende mensen vanuit hele verschillende disciplines en kan daarmee een breder beeld van de ontwikkelingen krijgen. Vanuit “vertrouwen in de kracht van mensen om bewegingen op gang te brengen”, ben ik van mening dat inwoners als een volwaardige en gelijkwaardige partner onderdeel moeten zijn van veranderingsprocessen. Ik ben een voorstander van het verbinden van creativiteit aan inhoud.”

Grappig detail over Betty: “Ik neem elke dag een uur vakantie in onze eigen tuin!”

Melanie Berends (beleidsmedewerker)

“Als opbouwwerker, beleidsmedewerker en innovator in het sociaal domein ben ik dagelijks bezig met kansen creëren voor inwoners om mee te doen. Dit betekent niet dat ik achter mijn computer zit en bedenk, maar dat ik met bewoners kansen ontdek en hen zo goed mogelijk ondersteun. Op die manier probeer ik bij te dragen aan een fijne leefomgeving.
Voor de Koepel ben ik vooral bezig adviesraden zo goed mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen en belangrijke thema’s in het sociaal domein. Door het schrijven van AdviesWijzers en het beantwoorden van vragen van leden.
Met elkaar proberen we het sociaal domein goed vorm te geven voor inwoners op lokaal niveau, met oog voor landelijke thema’s. Vanuit de Koepel help ik hierbij door kennis te delen en belangen van inwoners onder de aandacht te brengen.”

Grappig detail over Melanie: “Eten zonder vooraf handen te wassen….kan eigenlijk niet, maar soms moet het ;-)”

Sanne Hekman (communicatieadviseur)

“Sinds februari 2018 mag ik deel uitmaken van het bureau van de Koepel. Ik was me nooit zo bewust geweest van de rol van adviesraden. En dat juist zij zo goed in staat zijn om te adviseren vanuit inwonersperspectief. Maar nu ik veel in contact ben met leden en hen mag ondersteunen met informatie, training en advies staat de waarde van hun rol voor mij als een paal boven water!
Bij de Koepel ben ik (mede)verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven en nieuwflitsen, voor het online forum, de website en onze social media kanalen. Ook organiseer ik samen met collega’s de ALV, inspiratiedagen en de Hannie van Leeuwenlezing. Verder heb ik per mail en telefonisch contact met leden over vragen m.b.t. communicatie. Mijn doel voor het komende jaar is om onze dienstverlening nog verder te professionalisering: de puntjes op de spreekwoordelijke i. Een uitdagende opdracht, waar ik wekelijks ongeveer 20 uur aan kan besteden. Naast mijn opdracht voor de Koepel onderhoud ik een blog over het moederschap en adviseer ik enkele opdrachtgevers bij het adverteren op social media.” 

Grappig detail over Sanne: “Ik ben heel gek op ons jaren ’30 huis in Utrecht, maar ben minstens net zo gelukkig in onze 40 jaar oude KIP caravan van 8 m2!”

Ron Knipscheer (secretariaat)

“Sinds enige jaren ondersteun ik een aantal adviesraden in het sociaal domein met allerhande secretariële zaken. Sinds begin 2017 mag ik dit ook voor de Koepel doen, en dat doe ik met veel plezier!
Als onderdeel van het bureau van de Koepel werk ik zeer nauw samen met het bestuur en mijn collega’s van het bureau. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de leden van de Koepel en verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het voorbereiden van bestuursvergaderingen samen met onze directeur.
Secretariaatswerk past bij me; omdat ik van nature dienstverlenend ben ingesteld. Vanuit de Koepel heb ik contact met adviesraden in alle windstreken van het land. Het is boeiend om te zien hoe het sociaal domein zich landelijk ontwikkelt.”

Grappig detail over Ron: “Om mijn werk goed te kunnen uitvoeren verblijf ik een groot deel van het jaar op een mooie, natuurrijke en rustgevende camping op één van de Zuid-Hollandse Eilanden."