Verkiezingstijd: hét moment om wethouders aan hun spreekwoordelijke jasje te trekken

Terwijl ik dit schrijf is het nog 45 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. In iedere gemeente zijn de voorbereidingen ongetwijfeld in volle gang. En feit is dat verkiezingen – zowel landelijk als op gemeentelijk niveau – zorgen voor een beetje spanning en onrust. Bekende gezichten in het gemeentebestuur verdwijnen mogelijk en hier komen nieuwe mensen voor in de plaats. Raadsleden en politieke partijen zijn druk bezig met het maken van plannen voor de toekomst, het voeren van debatten en campagne. Bingo! Dat is waar u als Adviesraad kunt inspringen!

Een ideaal moment om huidige wethouders te prikkelen om te kijken naar de toekomst én de rol van Adviesraden hierin. Wat is volgens hem/haar de meerwaarde van deze vorm van burgerparticipatie? Hoe kunnen Adviesraden een sterkere positie verwerven? Niet alleen is dit voor beide partijen – Adviesraad en politiek bestuurder – een zinvolle evaluatie van het verleden. Het is bovendien munitie voor debatten en campagnes. Misschien kunt u wethouders uitdagen om uitspraken te doen over de waarde van Adviesraden en burgerparticipatie. Of misschien kunt u hen adviezen geven over welke thema’s uit het sociaal domein onderdeel moeten worden van het lokale verkiezingsdebat. Daarnaast zijn er genoeg Adviesraden die uit eigen analyse en ervaring weten wat ze nodig hebben (denk aan faciliteiten of budget) om hun taak goed te kunnen volbrengen. Ook dit is belangrijke informatie voor lokale politici die zich oriënteren op de toekomst.

Verkiezingstijd is hét moment waarop politieke partijen verbindingen leggen met burgers en organisaties. Bewoners zijn op hun beurt geïnteresseerd in hoe partijen beleidsvrijheid in het sociaal domein gaan invullen en hoeveel ruimte en vrijheid er is om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Het zou mooi zijn als Adviesraden ook in verkiezingstijd de schakel kunnen vormen tussen bewoners en politiek.

Nog genoeg kansen en mogelijkheden dus voor 21 maart. En daarna? Snel na 21 maart zullen de lokale coalitieonderhandelingen plaatsvinden. Voor de feitelijke invulling van het politieke programma van de komende jaren, kunnen deze onderhandelingen bijna belangrijker zijn dan de verkiezingen zelf. Wilt u als Adviesraad een boodschap afgeven bij deze coalitieonderhandelingen? Stuurt u dan een brief aan de onderhandelende partijen. Richt deze brief dan aan de griffier van de gemeente.

Ik ben benieuwd wat 21 maart ons gaat brengen. Hoe oude bekende én nieuwe gezichten vorm gaan geven aan het betrekken van inwoners bij beleidsvorming en welke rol zij hiervoor weggelegd zien voor Adviesraden. Eén ding is zeker: Adviesraden moeten eerst zelf gezien worden. Een mooie uitdaging voor de komende 45 dagen….

Petra van der Horst
Directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Meediscussiëren over de rol van Adviesraden in aanloop naar de verkiezingen van 2018? Dat kan op ons forum

Meer lezen over dit onderwerp?
Met de informatiebrief “wat hebben de politieke partijen in uw gemeente in petto voor het sociaal domein?” hebben onze leden u in mei 2017 geïnformeerd over het tijdpad en suggesties gedaan voor eventuele acties die u als adviesraad zou kunnen initiëren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. In november 2017 verscheen de Nieuwsflits Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ter informatie en ter inspiratie!