Taal van groei en herstel

“Het is zo prettig als iemand geen druk op me uitoefent. Als iemand luistert naar wat voor mij belangrijk is en hoe het bij mij werkt. Dan voel ik me gesteund en kom op ideeën ”.

Cliënten ondersteuning
Mensen met psychische problemen wonen in onze wijk. We zijn elkaars buren, maken gebruik van dezelfde voorzieningen. We helpen elkaar. Mooi idee, maar zover is het nog niet. Mensen met psychische problemen ervaren nog vaak belemmeringen. Er is op meerdere niveaus behoefte aan ondersteuning. Dit kan vanuit de GGz, of wijkteams en welzijnswerk etc.

Taal van Groei en Herstel
Ondersteuners gebruiken verschillende methodieken. Prima. Liefst gebruiken ze wel eenzelfde taal. Woorden die aansluiten bij de ander, het perspectief van de ander volledig erkennen en uitnodigend zijn. Woorden die je gebruikt kunnen groei en herstel bij iemand aanmoedigen of onbedoeld blokkeren. Dat werkt heel nauwgezet.

Fixed of Groei Mind-set
Carol Dweck heeft onderzocht dat mensen heel gevoelig zijn voor de feedback die ze krijgen. Als je informatie krijgt die gericht is op jou als persoon, leidt dat tot een “fixed mind-set”. Dit wekt o.a. onzekerheid en faalangst op.

Voorbeeld:
Goh Goed zeg! Je bent een heel moedige en krachtige vrouw nu u weer vrijwilligerswerk bent gaan doen na die terugval”

Leuk om te horen zou je denken. Toch…ze vindt zich eigenlijk helemaal niet zo moedig. Ze wordt als persoon heel krachtig neer gezet en voelt daardoor eerder onzekerheid. Ze krijgt informatie over hoe ze als persoon wordt gezien. Dat roept iets statisch op, over hoe ze in elkaar zit. Dat moet ze allemaal maar waar zien te maken. Wat schiet er mee op?

“Goh je bent weer begonnen met vrijwilligerswerk na je terugval. Mooi zeg! Hoe heb je dat aangepakt?”

Ook leuk om te horen. Plus ze krijgt informatie over het proces, wat ze gedaan heeft. De reactie is niet stellend of oordelend. Ze wordt uitgenodigd iets te vertellen over haar aanpak. Hierdoor krijgt ze beter zicht op wat voor haar goed werkte, of hoe ze het een volgende keer zou kunnen aanpakken.

Dit noemt Dweck de “groei mind-set”. Kom je verder mee!

Praten over het proces
Cliëntenondersteuning gaat het beste als je praat over het proces i.p.v. over persoonskenmerken. De groei mind-set leidt tot verder uitproberen en leren. Dit is een belangrijk onderdeel van de Taal van Groei en Herstel. Een ander onderdeel is basisbehoefte ondersteunende taal.

 

Gerrit van Bergeijk (Trainer-coach Progressie in Zorg en Welzijn)
www.gerritvanbergeijk.nl