Samen voor jongvolwassenen: doet u ook mee?

Echt naar jongeren luisteren en dan doen wat nodig is. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het in de praktijk niet. Regels en systemen botsen regelmatig met de leefwereld van de jongere. Welke afweging maak je dan?

Op 27 november 2017 ondertekenden diverse organisaties het manifest Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren. Met het doel: jongeren niet meer in de kou laten staan en de minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar te ondersteunen in hun weg naar of het behoud van onderwijs, werk of een andere zinvolle dagbesteding.

En dat is nodig, blijkt ook weer uit het verhaal van Thomas, die nu 22 jaar is. Op zijn 15e is hij uit huis geplaatst, op zijn 17e werd hij dakloos en later ook nog game- en alcoholverslaafd. Het gaat nu beter met hem, maar dat ging niet vanzelf. Op een gegeven moment vond jeugdzorg de hulp genoeg en had Thomas niemand meer. Tot iemand van het wijkteam hem hielp bij het regelen van begeleid wonen. Dat was zijn redding, maar hij had graag gewild dat iemand eerder had ingegrepen. Dan was zijn leven ook eerder op de rit geweest. Nu ondervindt hij nog steeds moeilijkheden bij eten, slapen en werken. Thomas vertelt regelmatig zijn verhaal op bijeenkomsten. Hij hoort goede bedoelingen, maar ook praktische bezwaren als geldtekort. Hij mist het menselijke, de boodschap dat je een jongere niet in de steek laat en dat je aanpakt wat je op dat moment aan kunt pakken.

Het kan niet langer zo zijn dat jongeren deze boodschap missen. Dat er veel wet- en regelgeving betrekking heeft op deze groep, is waar. Dat het complex is en soms tegen elkaar in werkt ook. Maar dat mag geen excuus zijn om de menselijke maat uit het oog te verliezen. Als je 18 wordt, moet dat een feestje zijn. Het abrupt staken van hulp en ondersteuning hoort daar niet bij.

Adviseer daarom uw gemeente om het manifest Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ook te omarmen. Om vanuit je hart en vanuit een visie te gaan werken aan de ontschotting van de systeemwereld en de jongere écht centraal te stellen. Zodat de gemeente vanuit die visie de samenwerking binnen de muren van het gemeentehuis en daarbuiten met maatschappelijke partners gaat zoeken. En wethouders beginnen met wat er wel kan, en het lef hebben om de mogelijkheden nog wat verder op te rekken. Het Nederlands Jeugdinstituut was een van de opstellers van het manifest. Ik hoop dat steeds meer organisaties zich aansluiten bij het manifest en dat er daardoor echt iets verbetert voor jongeren. Zodat Thomas straks niet meer op het podium hoeft te staan om aandacht te vragen voor het menselijke.