Niets voor ons zonder ons; week van de (digitale) toegankelijkheid

In een eerdere blog vertelde ik over D. Hij heeft een aangeboren oogaandoening, waardoor zijn blikveld steeds kleiner wordt en een kokervisus ontstaat. Luisterend naar zijn verhaal werd ik me bewust van ‘de blinde vlek’ van ziende mensen.

Inmiddels is D. als ervaringsdeskundige aangesloten bij de Adviesraad Toegankelijkheid van de gemeente waar ik woon. Samen met de gemeente werkt deze Adviesraad toe naar een Lokale Inclusie Agenda (zie handreiking Vereniging Nederlandse Gemeenten).  De Adviesraad maakt zich vooral hard voor het organiseren van ervaringsdeskundigheid. Wat hebben mensen met een beperking of chronische ziekte nodig? Wat zijn passende maatregelen, waardoor ook zij mee kunnen doen aan de (digitale) samenleving? Ze hebben mij gevraagd om hen te helpen met het ophalen van ervaringsverhalen.

In de week van de toegankelijkheid van 4 t/m 9 oktober publiceren we twee ervaringsverhalen in de krant die maandelijks huis-aan-huis verspreid wordt, samen met een oproep aan mensen om ook hùn ervaringsverhaal te delen. Idee is om verhalen van diverse doelgroepen op te halen over digitale toegankelijkheid en deze te bundelen in een tijdschrift. Daarna kan de Adviesraad de verzamelde verhalen ‘duiden’/betekenis geven. Wat vertellen de verhalen over wat leeft en speelt bij de verschillende doelgroepen? Wat vertellen de verhalen over wat mensen nodig hebben om volwaardig (digitaal) mee te kunnen doen? Wat werkt?  De Adviesraad kan vervolgens samen met de gemeente vaststellen of ze goed op weg zijn als het gaat om inclusieve cliënt- en inwonersparticipatie.

Als ik met mijn passie voor het verzamelen en vertellen van verhalen mijn steentje kan bijdragen aan zeggenschap van mensen met een beperking in beleid en praktijk doe ik dat graag.  

Riemie van Dijk
Storytelling specialist (daarnaast actief in welzijn & hbo Social Work)

Nieuwsgierig hoe je ervaringsdeskundigheid kunt organiseren in jouw gemeente? Ik help je graag op verhaal: riemie@enerrgy.nl 

Maak werk van het VN verdrag van gehandicapten en ‘de inclusieve samenleving. Niets voor ons, zonder ons!

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam