Houd de uitvoering in het sociale domein simpel!

Al sinds 1993 ben ik betrokken bij de veranderingen in het sociale domein. Eerst bij de gemeente Zaanstad, de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Zes diensten gingen samen in het Woonzorgloket. Vier jaar later werden de Regionale Indicatie Organen (RIO’s) werden opgericht waar het Woonzorgloket in opging. Na vijf jaar werd er al geëvalueerd en na een jaar of 7 gingen de RIO’s op in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). RIO Zaanstreek bleef bestaan, want inmiddels kwam de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 eraan, de indicatiestelling hulp bij het huishouden ging daarin op.

Drie jaar later, in 2010, startte de grootste decentralisatie aller tijden: De transities in het sociale domein. AWBZ begeleiding werd Wmo. Jeugdzorg werd jeugdhulp.  De Participatiewet kwam. Kleinere gemeenten die eerst met enkele tonnen werkten, kregen ineens met miljoenen te maken. Regionale inkooporganisaties, vaak geleid door grote gemeenten, werden opgericht die de inkoop van de nieuwe diensten in goede banen moesten gaan leiden. Per 1 januari 2015 ging dit alles in werking. RIO Zaanstreek werd weer een gemeentelijke dienst (!).

De gewenste transformatie in het sociale domein wil intussen maar niet lukken. Het organisatiedenken is het probleem. De cliënt is en wordt nog steeds vergeten.  Een mooi voorbeeld van een steunpunt Mantelzorg:

Een vrouw sprak met een mantelzorgconsulente over haar echtgenoot die steeds meer dementerend werd. Ze wilde weleens een dag voor zichzelf hebben en dacht aan dagbesteding. De mantelzorgconsulent vroeg aan de man wat hij zelf wilde. Hij zei dat hij “mee” wilde. Daarmee bedoelde hij dat hij wilde meerijden in een auto. De mantelzorgconsulente kende een koerier die bereid was om de man een dag per week mee te nemen. De man vond het fijn: Hij kon meerijden en ook nog helpen met pakjes. De vrouw was blij omdat ze wekelijks een dag voor zichzelf had.

Zo simpel kan het zijn. Om de “creatieve denkspieren” van onze cursisten te ontwikkelen bieden wij een module Creatief Denken. Waarmee wij hen leren oplossingen te bedenken waar mensen  blij van worden. Heeft u een Wmo consulent weleens horen zeggen: “Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van?” Dat leren wij onze cursisten, want consulenten zijn de sleutel voor de echte transformatie in het sociale domein!

Auteur: Anne Vrieze, eigenaar van WWZ Consultancy en WWZ Academie 

  • Biedt beleidsadvies en projectleiding aan gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.
  • Biedt opleidingen aan mensen die Wmo consulent, jeugdconsulent of consulent in een sociaal wijkteam willen worden.

BLOG: Anne Vrieze is eigenaar van WWZ Consultancy en WWZ Academie te Zaandam