Hoe krijg je jongeren in de adviesraad?

Als adviesraad kun je je de vraag stellen: zitten wel de juiste mensen aan tafel? Als het over jeugd gaat, moeten zij dan niet aan tafel zitten? De jeugd is nu niet of nagenoeg niet vertegenwoordigd in de adviesraden Sociaal Domein. Logische vervolgvraag is dan: hoe krijgen we jongeren in onze adviesraad. Het antwoord is vrij simpel: Niet!! In opdracht van de Provincie Limburg zorgt CliC is ervoor dat jongeren en (pleeg)ouders betrokken worden bij het ontwikkelen en evalueren van jeugdhulpbeleid. Een rol die ook aan de adviesraden sociaal domein is toebedeeld. Om dit doel te realiseren is het belangrijker dat de stem van jongeren wordt meegenomen in de adviezen die de raad uitbrengt. Hiervoor hoeven jongeren niet structureel lid te zijn van een raad. Jongeren denken en praten graag mee. Maar doen dit graag op een manier die hen past en over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. En daar wringt de schoen. Niet alle onderwerpen die besproken worden tijdens een adviesraad trekt jongeren. Maar wat dan? Hoe krijg je toch de juiste input en kun je de stem van de jongeren meenemen in je advies? Wacht als adviesraad niet totdat een jongere zich meldt. Steek geen energie in een zoektocht om een jongere te vinden voor in de raad. Mijn advies luidt: Ga op pad!
  1. Leg contacten op plaatsen waar jongeren
  2. Bevraag ze op thema’s waar ze iets mee hebben.
  3. Stel vragen op een manier die de jongere begrijpt.
  4. En vertaal de antwoorden die je ophaalt, naar een advies op beleidsniveau.
Tip: elke jeugdhulporganisatie heeft een cliëntenraad, neem met hen contact op. De leden hiervan zijn vaak bereid hun ervaring te delen en deskundigheid in te zetten. Of probeer eens een regionaal panel op te zetten, dat zich enkel bezighoudt met jeugd, ondersteund door een deskundige die zich kan inleven in de wereld van de jongeren. In Limburg zijn al enkele succesvolle panels actief. Er zijn legio manieren om met jongeren in contact te komen. En laat u niet uit het veld slaan, investeren in contact levert uiteindelijk bruikbare en misschien zelfs verrassende informatie op. Zo kun je de stem van jongeren toch meenemen als adviesraad en richting gemeente met een volledig advies komen. Cyril Laugs CliC Limburg

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam