Ervaringsdeskundigheid én beleidsvaardigheden: een ideale combinatie

 “De huishoudelijke hulp weet nog niet eens hoe ze een vaatdoek moet vasthouden”. Aldus de oudere vrouw die ik interviewde. Over de regiotaxichauffeur was ze net zomin tevreden. Deze mevrouw krijgt ondersteuning vanuit de Wmo, en ik sprak met haar over het gemeentelijk sociaal beleid en de adviesraden in het sociaal domein. Terwijl ze vertelde over haar ervaringen, besefte ik hoezeer cliënten spreken vanuit hun eigen leefwereld. En hoever deze wereld af staat van de beleidstaal die gemeentebesturen spreken. De adviesraden in het sociale domein hebben daarom de belangrijke taak om deze kloof te overbruggen.

Vaak nemen er naast ervaringsdeskundigen ook professionals zitting in de adviesraden. Zij spreken vanuit de doelgroep en kunnen overstijgend meedenken over beleid. Ik denk dat het een mooie combinatie is van beiden. Gemeentebesturen willen graag in samenwerking met de adviesraad het beleid ontwikkelen. Daarvoor is het wenselijk dat de adviesraad weet hoe zij dat het beste kan doen en beleidstaal spreken. Maar de ervaringsdeskundigheid moet niet in het gedrang komen. Een lid van een adviesraad in het sociale domein die ik sprak is van mening dat er geen cliënten meer in de adviesraad hoeven te zitten. Hij liep het liefst als een soort bonus beleidsmedewerker in de gangen van het gemeentehuis om met de ambtenaren het beleid vorm te geven.

Er zijn in de gemeente veel cliënten die de adviesraad niet kennen, en daar ook niet in geïnteresseerd zijn. Zoals de mevrouw waarover ik sprak in mijn inleiding. “Als ik maar vertegenwoordigd wordt, hoe of wat maakt mij niet uit” is een bekend verschijnsel bij vertegenwoordiging. Maar er zijn ook cliënten die wél input willen geven. En ervaringsdeskundigheid is voor zowel de adviesraad als het gemeentebestuur van wezenlijk belang. Door cliënten in de adviesraad krijgt u de legitimiteit om hen als doelgroep te vertegenwoordigen. Bovendien voorkomt u dat u als adviesraad in beleidstaal blijft hangen. Want de vertaalslag terug van gemeentebestuur naar burger- die is minstens zo belangrijk.

Lisa Wilderink, junior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en winnares van de Bestuur en beleid scriptieprijs 2017 met haar scriptie over Wmo-adviesraden.