Een korte oplossingsroute voor complexe problemen in de jeugdzorg

Als Sociale Raad Tilburg zijn wij kritisch over hoe de gemeente en zorginstellingen omgaan met bepaalde gezinnen als het gaat om het vragen en vinden van de juiste hulp aan jeugd. Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan de Tilburgse jeugdwethouder.

“Wat fijn dat jullie naar mij luisteren”

Dit vinden we eigenlijk de belangrijkste reactie: dat mensen zich gehoord en serieus genomen voelen. We hebben bereikt wat we wilden bereiken: een stem geven aan gezinnen die tussen wal en schip vallen in hun zoektocht naar jeugdzorg. Lang wachten (los van wachtlijsten e.d.), je hulpeloos en niet geholpen voelen, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Al dat soort dingen. De organisaties kennen de ‘casussen’ wel, en doen daar hun best voor. Maar er zijn er zoveel meer. En deze mensen weten niet waar ze heen kunnen als ‘het systeem’ faalt. Ze zitten met hun handen in het haar. Daarom ons belangrijkste advies:

Regel een korte oplossingsroute waar kinderen en gezinnen die vastlopen gebruik van kunnen maken.
Met een oplossingsroute bedoelen we een korte route naar een oplossing, zodat er in uitzonderlijke gevallen los van bestaande regels, procedures en structuren anders kan worden besloten en naar een oplossing kan worden gewerkt. Een maatwerkroute hebben we in Tilburg al. We leggen de lat wat hoger: De route moet namelijk toegankelijk voor gezinnen zijn en los staan van de toegangs- of wijkteams.

Meer lef hebben
Naast ouders waren zeker 45 mensen uit allerlei geledingen op het  vlak van jeugd aanwezig: participatie- en sociale raden, belangenorganisaties, wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, organisaties in jongerenwerk, onderwijs en zorg. We vragen om meer lef. Die vraag werd door vele aanwezigen gewaardeerd. Ook door de wethouder:  

 “We zitten allemaal aan dezelfde kant van de tafel als het om jeugd gaat. Het is fijn dat er een kritische actieve denktank is zoals de Sociale Raad Tilburg.”

Dat is fijn om te horen. En nu op naar de volgende stap: vorm geven aan ons voorstel. We zetten een komma na ons advies en deze bijeenkomst, geen punt. Wij willen meer.

Bekijk ons advies hier

BLOG: Marthe Genten werkt als beleidsmedewerker bij de Sociale Raad Tilburg. Kijk voor meer informatie op www.socialeraadtilburg.nl