Een “passende” fiets ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie!!

Enkele weken geleden was ik in het kader van de “Dag van de Techniek” bij een prachtig bedrijf in mijn eigen woonplaats. Hier worden o.a. fietsen ontwikkeld en gemaakt voor mensen met een beperking. Vijfentwintig jaar geleden bedacht de vader van de eigenaar een driewieler voor volwassenen en won daarmee een prijs. De basis was gelegd. De zoon zette een bedrijf op en van het één kwam het ander. Uit alle windstreken kwamen mensen met een beperking, ouders van kinderen met een handicap en ouderen voor een “op maat” gemaakte aangepaste driewieler fiets, duofiets of tandem bij het Heetens bedrijf. Een uitvinding en een zegen voor mensen die niet (meer) zelfstandig op een gewone fiets konden fietsen.

Een grote kwaliteit van vader en zoon was dat zij heel goed luisterden naar de wensen en behoeften van de klant. Wat waren de mogelijkheden en waar ondervond de klant moeilijkheden en beperkingen. Dit werd meegenomen in het ontwerp om te komen tot een, bij de persoon, “passend” vervoermiddel. Met als resultaat; meer regie over het eigen leven, meer zelfredzaam en de mogelijkheid tot meedoen in de samenleving. 

Het niet (meer) kunnen fietsen betekent vaak een enorme aanslag op de onafhankelijkheid van mensen. Meestal moet er eerst iets worden overwonnen voordat iemand de stap naar een “aangepaste fiets” maakt. Tenslotte kan iedereen zien dat er “iets” met je aan de hand is. Zelfs daar wordt rekening mee gehouden. Er zijn fietsen die er op het eerste gezicht gewoon uitzien maar tegelijkertijd zodanig zijn ontworpen dat mensen een groot gevoel van veiligheid en stabiliteit ervaren.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bolwerk van innovatie op het gebied van fietsen voor de revalidatiebranche, fietsen voor ouderen, driewielers, signaalrode tandems, loopfietsen, duo fietsen, hippe “design” bakfietsen tot een recent ontwikkelde ergonomisch verantwoorde bakfiets voor de postbode….en weer wordt er een prijs gewonnen! Vader is op 78 jarige leeftijd nog steeds actief, creatief en innovatief en komt bijna dagelijks nog even op de zaak.

Lang leve fiets met “passende ondersteuning”. Soms lichte vormen van….en waar nodig, zwaardere vormen van…. Het biedt mensen meer regie over het eigen leven, vrijheid en onafhankelijkheid en het bevordert de gezondheid en het gevoel van welbevinden en geluk. De fiets…. een fantastisch middel ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie!!

Betty Stam  

Beleidsadviseur Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
Zelfstandig adviseur Sociaal Domein
Adviseur Programma Burgerparticipatie Nieuwe Stijl Zorgbelang Nederland