De kracht van de adviesraad

Steeds vaker zie ik adviesraden echt in hun kracht komen. Bijvoorbeeld als het gaat om ongevraagd adviseren. Als Koepel hebben we hier al vaker aandacht aan besteed. Persoonlijk ben ik er een groot voorstander van. Als adviesraad heb je de kans om signalen, berichten en vragen uit de samenleving te verzamelen en te delen met de gemeente. En is het niet veel krachtiger als je die verhalen zelf agendeert, in plaats van dat je als adviesraad alleen maar reageert op beleidsstukken?

Samenleving betrekken

Nog krachtiger wordt een ongevraagd advies als je niet alleen signaleert welke thema’s inwoners aan het hart gaan, maar daarnaast ook adviseert welke rol inwoners hierbij zelf kunnen spelen. Neem als voorbeeld het thema ‘eenzaamheid’. Je kunt dit agenderen bij de gemeente, omdat je als adviesraad signaleert dat bepaalde wijken hier veel mee te maken hebben. Op basis daarvan adviseren jullie als raad bijvoorbeeld ouderenwerkers een cursus aan te bieden over hoe om te gaan met eenzaamheid. Daarnaast kan je als adviesraad ideeën inbrengen over het belang van buren bij dit thema. Juist die buren kunnen in een wijk heel veel teweeg brengen. Als adviesraad kan je laten zien wat de overheid moet doen, maar ook wat burgers nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen. Het is aan de adviesraad om de samenleving te betrekken. Juist omdat je als adviesraad adviseert vanuit inwonersperspectief.

Ruis

In de communicatie tussen gemeente en burgers ontstaat soms ruis. Ook hier zie ik een belangrijke rol weggelegd voor adviesraden. Een rol om nog krachtiger te worden. Adviesraden zijn veel in gesprek met inwoners en horen zodoende hoe besluiten en wetten anders geïnterpreteerd worden dan ze bedoeld zijn. Als voorbeeld: de gemeente wil buren betrekken bij de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een mooi initiatief. Maar ook zijn er inwoners die denken dat het hier gaat om een bezuinigingsmaatregel: “er wordt bezuinigd en nu moeten wij het werk van professionals zeker overnemen?”. Deel deze signalen met de gemeente en leg aan de andere kant aan inwoners uit dat deze maatregel niet te maken heeft met bezuiniging, maar met een bepaalde verantwoordelijkheid die we als buur hebben. Als adviesraad ben je een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners. Pak die rol: laat over en weer zien hoe dingen ervaren worden, wat er speelt en welke thema’s belangrijk zijn. Kortom: sta als adviesraad in je kracht. Dat zorgt voor meer resultaat en maakt het werk als adviesraadslid zoveel leuker!

Petra van der Horst
Directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein