“Het is zo zonde om de kennis die binnen de ene raad aanwezig is niet te delen met andere raden”

Interview met Bert Holman, directeur Koepel ASD

In de twaalf jaar dat hij bij het ministerie van VWS werkte reisde hij het hele land door om in gesprek te gaan met mensen. Over de kanteling van 2005 en de decentralisatie in 2015. Hij sprak voor grote zalen met 2000 mensen, maar ook in huiskamers van zorgcentra voor 5 bewoners. “Voor mij was tweerichtingsverkeer het allerbelangrijkst in de communicatie rondom de decentralisaties”, vertelt Bert Holman. “Ik wilde vertellen over de plannen van de overheid, maar ook horen wat burgers en professionals hier van vinden.” Sinds drie jaar is hij voorzitter van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Op 6 april spreekt hij over de toekomst van adviesraden, tijdens de conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever’.

“Ik reisde inderdaad het hele land door om met gemeenten, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, adviesraden en burgers in gesprek te gaan. Ik wilde de ideeën vanuit VWS laten landen, en dat kan volgens mij alleen door het persoonlijk toe te lichten”, vertelt Bert wanneer ik hem spreek in zijn huis in Leiden. “Dat persoonlijke contact vind ik ook voor de Koepel van groot belang. Als bestuur proberen we zo veel mogelijk het land in te gaan, we sluiten aan bij bijeenkomsten van adviesraden. Daarnaast willen we adviesraden met elkaar in contact brengen. Online, middels onze website en het forum, maar ook juist persoonlijk: tijdens bijeenkomsten, workshops en onze ALV.

Meerwaarde

Dit jaar wil de Koepel haar digitale infrastructuur nog verder verbeteren. Bert: “Onze leden hebben veel werk te doen en vaak weinig tijd. Dus we willen ze zo goed mogelijk faciliteren: met een kwalitatief goede nieuwsbrief en nieuwsflits en praktische – en achtergrondinformatie in onze digitale ladekast. Hapklare informatie, die meteen toepasbaar is voor onze leden: dat is ons uitgangspunt. Daarnaast willen we de mogelijkheden van ons forum verder uitbreiden. Hier kunnen leden elkaar online heel gemakkelijk ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Het is zo zonde om de kennis die binnen de ene raad aanwezig is niet te delen met andere raden.” De Koepel faciliteert regionale en landelijke samenwerking ook door bijeenkomsten te organiseren. “Ook hier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze leden. Dus bijeenkomsten over actuele, specifieke onderwerpen, die weinig tijd kosten, maar toch veel opleveren.”

Uitdagingen voor adviesraden

Volgens Bert is integraal adviseren, dus over verschillende beleidsterreinen heen, één van de grootste uitdagingen voor adviesraden op dit moment. Bert: “Al zie ik ook dat sommige adviesraden hier al verder in zijn dan gemeenten. Dus dat biedt perspectief. Daarnaast denk ik dat adviesraden nog meer gebruik kunnen gaan maken van ervaringsdeskundigheid. Een adviesraad heeft veel baat bij leden die praten uit eigen ervaring. Die eigen verhalen en beleidsmatige consequenties creatief gebruiken om gemeenten te adviseren.” Bert geeft daarnaast aan dat het voor adviesraden sowieso belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de samenstelling van de raad. “Niet alleen ervaringsdeskundigheid is belangrijk, maar ook of er voldoende aansluiting is met bijvoorbeeld GGZ en cliënten en patiëntenorganisaties.”

Uitbreiding bestuur

Bert vertelt dat het bestuur van de Koepel momenteel bestaat uit zes leden, maar dat ze dit aantal willen uitbreiden. “Idealiter hebben we in iedere regio een bestuurslid. Zodoende kunnen we nog intensiever contact hebben met onze leden. We kunnen signaleren wat er speelt, adviseren en meedenken. We willen een vraagbaak zijn voor de regio en aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden tussen adviesraden.” Alle informatie die binnenkomt bij het bestuur wordt gedeeld met het bureau van de Koepel. Dit bureau bestaat uit een directeur, twee beleidsadviseur, een communicatieadviseur en een medewerker secretariaat. “We werken allemaal parttime voor de Koepel. We zijn dus met een kleine club, maar we hebben veel ambities. Als Koepel willen we leden informeren en inspireren met nieuwe inzichten en tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Onze leden verdienen onze tijd en aandacht. Of dat nu is tijdens een ALV met honderd mensen of tijdens een lokale bijeenkomst met 5 leden, dat maakt voor mij geen verschil.”