Blogs

www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is opgezet voor alle Adviesraden Sociaal Domein in Nederland en bij de Koepel aangesloten adviesraden in het bijzonder, voor het delen van vragen, knelpunten, oplossingen rondom de WMO, de Wet op de Jeugdzorg, de Participatiewet en de veranderingen in de langdurige zorg.  

De website /forum is een initiatief van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel heeft deze website/forum met zorg samengesteld, onjuistheden kunnen echter voor komen. De Koepel kan op geen enkele wijze aansprakelijk c.q. verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke mogelijk voortvloeit uit de verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het  anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.  

De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de website/forum al dan niet door derden aangeboden informatie op de website/forum van de Koepel. De Koepel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Niets van deze website/forum mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koepel worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Koepel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben  gevraagd. 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen

In een voortuin van een corporatiewoning vlakbij station Den Haag centraal ligt het vuil al jarenlang vuistdiep. Glas, blikjes, plastic, sigarettenpeuken, wietzakjes, aanstekers. De erfenis van hangjongeren die voor de deur gratis konden parkeren en zich achter de hoge struiken ongezien waanden. De gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd en de struiken op een meter hoogte afgezaagd. De jongeren zijn vertrokken,…

In gesprek over het levenseinde

Toen ik werd gevraagd een blog over mantelzorg in de palliatieve fase te schrijven, heb ik lang naar de juiste woorden gezocht. In de afgelopen jaren was ik nauw betrokken bij een onderzoek van het Radboudumc over mantelzorg in de palliatieve fase. De onderzoekers hebben samen met studenten van Artez, hogeschool voor de kunsten in beeld gebracht wat het betekent om zorg te verlenen aan een dierbare in de laatste…

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek

De aanhoudende berichten over financiële problemen, wachtlijsten en bureaucratie in de jeugdzorg stemmen niet vrolijk. De verwachting dat gemeenten het na de decentralisatie wel even beter zouden regelen, was niet realistisch. En er ontstaat een eenzijdig beeld want er gebeurt ook veel goeds. Verbeteringen vragen tijd. Landelijk wordt nu gesproken over wat kan helpen maar het is nodig om vooral ook lokaal het…

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint eer ge begint

We zien steeds vaker dat gemeenten samenwerken in regionaal verband – met andere gemeenten – als het gaat om thema’s binnen het sociaal domein. Adviesraden worstelen hier soms mee: hoe kunnen wij hierin een rol pakken? En willen we dat überhaupt? In deze blog deel ik mijn ervaringen en tips. Mijn ervaring is dat je als lokale adviesraad makkelijk kunt verdwalen als het gaat om regionale samenwerkingsverbanden.…

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar

Iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland  loopt een groot risico op armoede en moet rondkomen onder de lage-inkomensgrens, aldus cijfers van het CBS. Wat valt er te doen om hun bestaan te verbeteren of in bredere zin armoede te voorkomen? Daarover bestaan in de praktijk verschillende visies die vaak impliciet blijven. Dit maakt het lastig om een goed gesprek te voeren over toekomstambities omdat men een ander…

Tijd voor versterken en veranderen

Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om kinderarmoede terug te dringen De Alliantie Kinderarmoede bestaat twee jaar. Een jubileum dat we vierden met een dubbel gevoel, omdat de urgentie van ons bestaan nog steeds hoog is. Deze tijd is extra moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en de inzet van onze inmiddels 275 alliantiepartners is groter dan ooit. De nadruk in de toekomst ligt dan ook, nog meer dan al het…

Eenzaamheid onder jongeren

De 21-jarige Jasmine vertelt me over haar eenzaamheidsgevoelens. ‘Als ik dan eindelijk voor iets werd uitgenodigd, dan vond ik dat heel lastig. Dan ging ik niet. Ik was gewend geraakt aan het alleen zijn’. Hoe langer Jasmine zich eenzaam voelde, hoe moeilijker het voor haar werd om verbinding met anderen te maken. Door langdurige eenzaamheidsgevoelens kunnen jongeren in een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan…

Drempels wegnemen

Boem, en toen zat ik daar opeens. Lekker geschaatst, maar bij een kopje thee drinken aan de kant, ging ik onderuit. Een val met gevolgen. Een ingewikkelde breuk in mijn onderbeen die een operatie noodzakelijk maakte. Plus zes weken in de rolstoel. ‘Jij weet je ook altijd zo goed in onze doelgroep te verplaatsen’, grapten mijn collega’s. Tja, en dan ervaar je dus wat het is om minder mobiel te zijn. Je ontdekt hoe…

Mentale gezondheid vraagt om denken buiten de gezondheidszorg

Eigen schuld dikke bult…zo wordt nog vaak gedacht bij mentale problematiek. Het is een moeilijk doorbreekbaar vooroordeel dat mentale problemen grotendeels te wijten zijn aan het individu. Terwijl allang bekend is dat sociale omstandigheden als eenzaamheid, slechte huisvesting of bestaansonzekerheid hier vaak een belangrijke rol in spelen. Zo zien we in coronatijd dat we allemaal, zo lijkt het soms, wat…

Vitamine S

Mensen zijn sociale dieren. Niet alles wat u vaak hoort klopt, maar dit is waarheid als een koe.  Zonder andere mensen zouden we niet overleven. Nu denken we hierbij vaak aan een partner, familie, vrienden, of eventueel collega’s. Terecht. Goede relaties met deze mensen is sterk voorspellend ten aanzien van ons mentale en fysieke gezondheid, zelfs onze levensverwachting.  Mét anderen wordt u ouder. Het verband is…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam