Blog

Werken aan een inclusieve stad moet volgens mij de kern van de ambitie van een grootstedelijke woningcorporatie zijn. Daarom hebben de 25 grote, grootstedelijke corporaties van De Vernieuwde Stad dit thema omarmd. Een inclusieve stad is een stad waar er voor een ieder ruimte is om te wonen en te leven. En waar een ieder kan presteren naar vermogen.

“Ik verwachtte dat ons leven op z’n kop zou worden gezet. Dat er beslissingen worden genomen waar je het niet mee eens bent.”, dat dacht Els toen de coördinator van 1Gezin1Plan voor het eerst bij haar over de vloer kwam. Els is een gescheiden moeder van drie kinderen. Vanwege een problematisch verlopende scheiding en gedrag- en leerproblemen van haar kinderen, heeft haar gezin met verschillende hulpverleners te maken.

Dagelijks spreek ik jongeren die eenzaam zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Jongeren die hun verjaardag niet vieren, omdat ze geen vrienden hebben om uit te nodigen. De verhalen raken me keer op keer. Zo ook het verhaal van een meisje van 16 jaar dat in de zomervakantie geen leeftijdsgenoten ziet. Ze gaat niet zwemmen met vriendinnetjes, maar zit vooral veel thuis en voelt zich alleen. Wist u dat 3 tot 14 procent van de jongeren in Nederland zich chronisch eenzaam voelt? In het voorliggend veld zijn weinig voorzieningen voor deze jongeren.

Vorig jaar op 28 maart tijdens het symposium ‘Laat mij niet zoals ik ben’ van organisatie De Nieuwe Kans wist ik het zeker: ik moet echt nog even doorgaan! De Nieuwe Kans is een prachtig project in Rotterdam, voor een trieste doelgroep: 6000 jongeren zonder thuis, baan, eten... zonder vertrouwen in de toekomst. Het bedrijfsleven werd opgeroepen de jongeren mee aan tafel te nemen, elkaars levenservaringen te delen en samen te bedenken hoe het anders kan. Dat helpt hen een nieuwe weg in te slaan.

 “De huishoudelijke hulp weet nog niet eens hoe ze een vaatdoek moet vasthouden”. Aldus de oudere vrouw die ik interviewde. Over de regiotaxichauffeur was ze net zomin tevreden. Deze mevrouw krijgt ondersteuning vanuit de Wmo, en ik sprak met haar over het gemeentelijk sociaal beleid en de adviesraden in het sociaal domein. Terwijl ze vertelde over haar ervaringen, besefte ik hoezeer cliënten spreken vanuit hun eigen leefwereld. En hoever deze wereld af staat van de beleidstaal die gemeentebesturen spreken.

Ervaringen, wensen en verwachtingen van inwoners en cliënten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijven onderbelicht. Veel gemeenten gebruiken alleen de resultaten uit de tien verplichte vragen in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Dat is vreemd: aan de decentralisaties in het sociaal domein ligt de gedachte ten grondslag dat lokaal maatwerk de zelfredzaamheid van inwoners kan verbeteren. Waarom is er dan zo weinig aandacht voor de effecten van het Wmo-beleid op inwoners en cliënten zelf? 

Ooit deden we met Movisie-collega’s van het team Aanpak huiselijk en seksueel geweld een Loesje-workshop. Het was heel grappig om dit te doen met onze thema’s. Het raakte aan mijn persoonlijke ervaringen. Ik bedacht de volgende tekst: Brulaap: zo’n vader waarvoor je niet voor naar Artis hoeft om te weten hoe hij eruit ziet.

Onlangs ontmoette ik Annette tijdens een bijeenkomst over lokale samenwerking in het sociale domein. Zij werkt als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. “Het lijkt er soms op”, verzucht Annette, “dat mensen meer behoefte aan aanspraak hebben dan aan het doosje pillen”. Ze voelt zich bezwaard als ze na tien minuten weer vertrekt. Terwijl ik met Annette spreek, schuift een welzijnsmedewerker aan die haar vertelt over de mogelijkheden om aan deze behoeften tegemoet te komen. Ze wisselen enthousiast hun gegevens uit.

In het sociale domein moet er onder andere na de Wmo 2015 nog heel veel worden uitgevonden. Bijna alles is nieuw of zo-goed-als-nieuw: voor beleidsmakers, uitvoerders, zorgaanbieders én voor cliënten. Sociale innovatie is hier dus dringend nodig, maar hoe doe je dat snel, slim en effectief? Design Thinking kan van onschatbare waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.