Blog

afbeelding van Marthe Genten
Marthe Genten

Als Sociale Raad Tilburg zijn wij kritisch over hoe de gemeente en zorginstellingen omgaan met bepaalde gezinnen als het gaat om het vragen en vinden van de juiste hulp aan jeugd. Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan de Tilburgse jeugdwethouder.

“Wat fijn dat jullie naar mij luisteren”

afbeelding van Yvonne Heygele
Yvonne Heygele

Zelfredzaamheid: voor oudere migranten betekent dat vaak iets anders dan de beleidmakers ermee beogen. Jarenlang hebben de migranten zelf hun weg gezocht en veel in eigen kring opgelost. Maar bij het ouder worden, door het veranderen van de voorwaarden voor het verlenen van familiezorg en het verdwijnen van beleid ten behoeve van verschillende groepen, komt dat eigen systeem van redzaamheid onder druk te staan. De veranderingen gaan snel.

afbeelding van Joke Stoffelen
Joke Stoffelen

Gemeenten zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met de transitie in het sociale domein. Nu is het tijd voor de transformatie. Transformeren is: anders denken, anders doen, anders organiseren. Ook op het gebied van burgerparticipatie.

afbeelding van Marthe Genten
Marthe Genten

“Ze vertelden me dat de hulp aan mijn dochter meteen kon starten. Ik was blij. Alleen moesten de leerplichtambtenaar en de school wel akkoord gaan. Wie vraagt dat? Wie regelt dat? Ik ben er zelf maar achter aan gegaan. Maar iedereen wijst naar elkaar. De hulp aan mijn dochter is nog steeds niet gestart.”

Herkenbaar? Dit is één van de signalen die de Sociale Raad Tilburg kreeg over problemen in de hulp aan jeugd. Die signalen vonden we zo belangrijk dat we aan de slag zijn gegaan: we willen dat er wat aan wordt gedaan in onze gemeente.

afbeelding van Peter van den Broek
Peter van den Broek

Familieleden en naasten van ggz-cliënten raken regelmatig overbelast, zeker als ze ook mantelzorger zijn. Een beroep op de familievertrouwenspersoon ggz kan het verschil maken tussen het wel of niet volhouden. Hoe is de ondersteuning van naasten in de ggz geregeld in uw gemeente? Zijn burgers daarvan op de hoogte? Nuttige onderwerpen om te agenderen voor een overleg met uw gemeente. Want als naasten omvallen, hebben cliënten vaak niemand meer.

afbeelding van Anne Vrieze
Anne Vrieze

Al sinds 1993 ben ik betrokken bij de veranderingen in het sociale domein. Eerst bij de gemeente Zaanstad, de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Zes diensten gingen samen in het Woonzorgloket. Vier jaar later werden de Regionale Indicatie Organen (RIO’s) werden opgericht waar het Woonzorgloket in opging. Na vijf jaar werd er al geëvalueerd en na een jaar of 7 gingen de RIO’s op in het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

afbeelding van Sonja Bleuland van Oordt
Sonja Bleuland ...

Hoe kan Nederland gezonder en vitaler worden? En hoe kunnen we zorgen voor een leefomgeving waarin iedereen in staat is gezonde keuzes te maken? Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst en een nieuw regeerakkoord waarin een bedrag van 170 miljoen euro extra geld beschikbaar wordt gesteld voor preventie en gezondheidsbevordering is dit een uitgelezen periode om de lokale politiek op te warmen hier samen aan te werken. Integraal, vanuit het ‘mensperspectief’.

afbeelding van Esther Merlo
Esther Merlo

Hans* heeft jaren in een instelling voor beschermd wonen gewoond. Dit huis bood een veilige omgeving waarin hij samen met andere mensen woonde. Dagelijks was er begeleiding aanwezig. Door de veranderingen rondom beschermd wonen gaat Hans binnenkort zelfstandig wonen, met enkele uren per week ambulante hulp. Alleen wonen in een wijk waar hij  niemand kent. Vindt hij wel aansluiting in zijn buurt? Hij is niet iemand die makkelijk contact legt. Hans is bang om eenzaam te worden.

Hans zou zomaar een potentiele deelnemer van Buurtcirkel kunnen zijn.

afbeelding van Marijan Keijzer
Marijan Keijzer

Per 1 oktober is een pilot dagbestedingsvervoer gestart. In dit project zoekt de gemeente de verbinding met welzijnsorganisatie en vrijwilligers voor het dagbestedingsvervoer. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf, welzijnsorganisatie Scala en Timpaan Welzijn en verschillende vervoerders.

afbeelding van Manon Vanderkaa
Manon Vanderkaa

‘Ik sluit mijn ogen en doe alsof ik als senior met een rollator door mijn eigen gemeente loop; zo maak ik beleid.’ Dit hoorde ik onlangs een lokale bestuurder met verve verkondigen. Prachtig! En dit is zeker niet de eerste en enige bestuurder die het opbrengt om vanuit het perspectief van de oudere burger te denken. Maar helaas is deze oefening in inlevingsvermogen nog niet in elke gemeente gemeengoed. Terwijl gemeenten steeds vaker een cruciale rol spelen in het leven en welzijn van senioren.

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B