Blog

Blog Categories: 

Eigen regie en autonomie zijn verwant. Beiden verwijzen naar het vermogen om zelf sturing te geven aan het leven. De aandacht voor eigen regie past binnen onze tijd: er is veel aandacht voor vrijheid van keuzes en een eigen leefstijl. De nadruk op zelf en onafhankelijk kiezen gaat volgens mij voorbij aan de belangrijke rol die anderen spelen in het maken van keuzes. Daarover gaat mijn blog.

“Het contact met de adviesraad is heel prettig. Er is veel inhoudelijke kennis, de taken tussen mij, de voorzitter en de leden zijn goed verdeeld en er is ruimte voor gezelligheid en humor. Ik ken sommige mensen al vijf a zes jaar. Morgenavond is er weer een vergadering en daar ga ik graag heen. Geen dag is hetzelfde en het blijft interessant en uitdagend. Leuk toch, als je zo kunt genieten van je werk!”

Op 1 januari van dit jaar vond er in diverse gemeenten een herindeling plaats. Vaak met als gevolg dat gemeentes steeds groter worden en uit steeds meer verschillende kernen bestaan. In mijn ontmoeting met adviesraden heb ik het regelmatig over de diversiteit van deze kernen in de gemeente. Er zijn gemeenten met wel 20 verschillende (dorps)kernen. Allemaal vaak heel verschillend in historie en samenstelling.

Sinds 2014 volg ik met bewondering de opkomst en ontwikkeling van bewonersinitiatieven in de zorg. Wellicht volgt u zelf deze pioniers in uw eigen dorp, stad of wijk? Of bent u zelf een initiatiefnemer? In deze blog deel ik graag mijn ervaring in het onderzoeken, in het contact leggen en al dan niet verder helpen van initiatieven.

De ‘gele hesjes’ zijn volop in het nieuws en tijdens gesprekken met adviesraden kwam dit onderwerp logischerwijs ook ter sprake. Want kunnen we ze ook in die mate in Nederland verwachten? Waarom wel of niet? En wat kan de rol van adviesraden hierin zijn? Ik deel de inzichten graag middels deze blog.  

Hoe vier je kerst als je in armoede leeft? Als je daarover het gesprek begint met kinderen, dan vinden ze bijna allemaal hetzelfde; zij gunnen elk kind cadeautjes en feestjes en gunnen elk kind mee te kunnen doen met leuke dingen. Ook groeit het besef van wat noodzakelijk is, zoals warme kleding, bewegen, gezond eten, maar ook liefde en aandacht krijgen. Kinderen weten dat gemeenten een beleid hebben, maar weten niet precies wat dat is.

“Ik ben al zo lang ambtelijk secretaris van de adviesraad in Waterland, maar het verveelt me nog geen moment! Ik heb er plezier in om de schakel te zijn tussen de gemeente en de adviesraad. Achter mijn bureau gebeurt het niet, ik wil ervaringen uit de praktijk horen. De adviesraad heeft naar mijn mening een enorme toegevoegde waarde, we hebben hen echt nodig om het beleid te verbeteren.”

“Vanuit mijn OR verleden zie ik de rolverdeling tussen college en adviesraad als die van een rallybestuurder en navigator. Het college bestuurt en de adviesraad kan bijsturen. College en adviesraad werken samen, ze hebben immers een gedeeld belang. Ze kunnen anders tegen dingen aan kijken, maar moeten daarover dan met elkaar in gesprek.”

“Smeerolie zijn tussen het ambtelijk apparaat en de adviesraad: dat vind ik de grootste uitdaging in mijn werk als ambtelijk secretaris. En tegelijkertijd is dat ook één van de leukste dingen. Wat ik verder ontzettend leuk vind is het werken met vrijwilligers. Ik heb bewondering voor adviesraadsleden. Het zijn bevlogen en betrokken inwoners met veel (ervarings)kennis. Ze hebben zelf vaak van alles meegemaakt en willen nu iets terug doen voor andere inwoners en hun gemeente. Die persoonlijke drive spreekt me heel erg aan.” 

Afgelopen week was ik aanwezig bij een Mantelzorgcafe bijeenkomst, die - heel bewust en heel toepasselijk - werd gehouden in het plaatselijke café. De aanwezigen kregen daar letterlijk en figuurlijk de ruimte om onderling van gedachten te wisselen. “Wat houdt jullie bezig als mens en als mantelzorger? Wat zijn je ervaringen met mantelzorgondersteuning: wat gaat goed en wat kan beter? Jullie verhalen bundelen we in een krant, als input voor gemeentelijk beleid”, beloofde de organisator in haar openingswoord.