Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

De waarde van een goede evaluatie tussen adviesraad en gemeente

We merken dat de samenwerking tussen adviesraad en gemeente helaas niet altijd vlekkeloos verloopt. We zien bijvoorbeeld dat adviesraden ontevreden zijn over hoe hun adviezen een plek krijgen in werkprocessen. Ook is het nog wel eens onduidelijk wanneer een adviesraad wel of niet om advies gevraagd wordt, wat de termijn is om te reageren op een stuk of wat er met adviezen gebeurt. Ook geven adviesraden aan dat ze op…

De jeugdigheid van alle generaties kan ons uit de crises halen

De multi-crises waar we inzitten roepen op tot nieuwe generaties oplossingen. Maar hoe doe je dat als in jouw (gemeentelijke) organisatie de oudere generaties groter zijn dan de jongste? Kan dat wel? Zeker! Een generatieperspectief maakt verrassende mogelijkheden zichtbaar. Het vraagt een manier van veranderen die werkenergie opwekt. De zin van generatiesSociale processen - mensen maaksels, zoals manieren van…

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk

Er komen steeds meer ouderen in onze samenleving. Deze ouderen worden ook steeds ouder. Dat is geen nieuws. De dubbele vergrijzing blijft echter een belangrijk en actueel vraagstuk dat steeds urgenter wordt, juist omdat die deze urgentie soms uit het oog verloren wordt.  DE oudere bestaat nietOndanks dat er grote verschillen zijn tussen ouderen, kijken we vaak op een stereotype en ook negatieve manier naar ouderen…

Dak- en thuisloos na ‘coming out’: betere ondersteuning is nodig

Voor velen is een ‘coming out’ nog altijd spannend. Dat was het voor mij ook. Toen ik als 18-jarige aan mijn ouders vertelde dat ik ‘op mannen viel’, stond ik te trillen op mijn benen. Geen seconde bedacht ik me dat deze boodschap ook zou kunnen betekenen dat ik mijn koffers zou moeten pakken. Helaas is dat voor sommige jongeren de realiteit. Nederland telt momenteel zo’n 1000 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-…

Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen

De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen. Dit is een les die we uit de toeslagenaffaire kunnen trekken. Voor bestuurders is dat frustrerend. Wij willen een betrokken overheid zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. En toch lukt dat vaak niet. Inwoners en gezinnen met een multi-problematiek (zoals schulden, uitkeringen, toeslagen, zorgvraag en huisvestingsproblemen)…

Uitsluiting en discriminatie: Ook daar gaat inclusie over

De afgelopen jaren ben ik volop bezig geweest met het thema inclusie. De vraag ‘Hoe maak je een gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk?’ is hierin vaak leidend geweest. Bij het werken aan inclusie is er een focus het positieve: iedereen kan meedoen, mag meedoen, hoort erbij. Maar het is me heel erg duidelijk geworden dat het ook belangrijk om juist de uitsluiting die mensen ervaren in beeld te hebben…

Samenwerking in Deventer dringt ggz-wachttijden terug

Een moment geduld alstublieft, er zijn nog veel wachtenden voor u… Het lukt Ron vandaag amper om zijn bed uit te komen. Zijn relatie is uit gegaan en daarbovenop heeft hij onverwacht zijn baan verloren. Zijn wereld stort in en nare herinneringen uit het verleden beginnen weer op te spelen. Ron weet dat hij nu hulp moet zoeken en gaat naar zijn huisarts. Hij ervaart opluchting wanneer hij daar zit, vanaf nu gaat het…

Voorkomen is beter dan saneren

De economische gevolgen van de COVID-19 pandemie komen vooral bij economische kwetsbare werkenden terecht. Dit zijn flexwerkers, zelfstandigen en kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren zoals horeca en cultuur. In deze sectoren lopen de inkomsten het hardst terug en liggen ontslagen en faillissementen in het vooruitzicht, als ze niet al plaatsvinden. Dat dit volgens de Nederlandse Vereniging voor…

Gemeenten moeten zich schikken naar de samenleving

Het is nu bijna zes jaar geleden dat de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en participatie overgingen van het rijk naar de gemeenten. Op veel punten is dat toch wel goed uitgepakt, maar op andere terreinen niet, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau deze maand concludeerde. De meest kwetsbare groepen zijn er niet op vooruit gegaan en de verwachtingen van zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving zijn…

Dit kan de Adviesraad doen met signalen van eenzaamheid

Eenzaamheid leeft onder lokale adviesraden. Veel gestelde vragen zijn: wat kunnen wij als adviesraad doen met signalen van eenzaamheid uit onze achterban? Hoe kunnen wij adviseren en helpen bij de aanpak? Graag doe ik daarvoor een aantal suggesties, gebaseerd op mijn ervaring met de lokale aanpak van eenzaamheid. Veel signaleerdersHet vinden van mensen met eenzaamheidsgevoelens (het ‘signaleren’) hoort als één van…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam