Blog

Vanuit mijn functie bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein spreek ik veel met beginnende adviesraadsleden. We hebben het dan regelmatig over de rol die je als adviesraadslid kunt innemen, vanuit welk perspectief je kunt adviseren. Ik deel dan ook graag mijn visie over hoe je de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente naar binnen kunt halen. Want dat vind ik een belangrijke meerwaarde van de adviesraad.

Eerder schreef ik een blog over de rollen die je als adviesraadslid kunt innemen en vanuit welk perspectief je vervolgens kunt adviseren. Als aanvulling wil ik in deze blog ingaan op de toegevoegde waarde die je als adviesraad kunt hebben door de leef- en belevingswereld van inwoners écht bij de gemeente naar binnen te brengen.

Landelijk zien we de beweging dat steeds meer mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, al dan niet met begeleiding, een zelfstandige woonplek binnen een gemeente hebben. Om zoveel mogelijk kans op groei naar herstel en zelfstandig wonen in de wijk te creëren, vindt de gemeente Apeldoorn het van groot belang dat de zorg en voorwaarden voor het welzijn van deze doelgroep goed geregeld zijn.

Aanleiding voor de start van Mijnkwaliteitvanleven.nl was de decentralisatie 2015. Belangrijk bij veranderingen in het zorgstelsel is het in kaart brengen van de effecten voor mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers. Daarnaast doet de decentralisatie ook een groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Om die reden biedt Mijnkwaliteitvanleven.nl zowel monitorinformatie als een hulpmiddel voor mensen voor het voeren van regie over leven en gezondheid.

“Vanuit welk perspectief moeten we de gemeente nu precies adviseren?” Dit was voor mij de belangrijkste vraag die gesteld werd tijdens één van de trainingen voor nieuwe adviesraadsleden, die ik namens de Koepel verzorg. Mijn antwoord? Vanuit het perspectief van inwoner van de gemeente. Als adviesraadslid ben je namelijk primair inwoner. Als inwoner kan je verschillende rollen hebben en volgens mij kan je zelf het beste bepalen vanuit welke rol jij de wethouder(s) en beleidsmedewerkers adviseert.  

Gastvrouw in een verzorgingstehuis voor mensen met dementie. Het was mijn eerste vakantiebaantje toen ik 15 was. In dezelfde periode kreeg mijn oom dementie en veranderde hij langzaam van een zelfstandige man in iemand die niet meer wist waar hij was en niemand meer leek te kennen. Net zoals bij andere mensen in mijn omgeving, riep het omgaan met dementie allerlei vragen op. Moet je met iemand mee praten of juist corrigeren wanneer hij het over een niet-bestaande afspraak heeft? En hoe kon ik mijn tante ondersteunen voor wie de zorg steeds zwaarder werd?

Inclusieve buurten

Sinds de aanvang van de transities werk ik samen met onze wijkteams in Enschede aan een inclusieve samenleving. In onze stad betekent een inclusieve buurt een gemeenschap waar veel energie en creativiteit in zit en mensen gelijkwaardige kansen hebben om hun eigen leven in te richten. Een plek waarin we ernaar streven dat iedereen, vanuit zijn of haar kwaliteiten, deelneemt aan regulier onderwijs, gewaardeerd werk en plezierige vrije tijd activiteiten.

Stel je voor: Je hebt een ernstig psychisch trauma opgelopen in je kindertijd of op latere leeftijd. Je hebt last van herbelevingen en nachtmerries en je lichaam staat voortdurend in de alarmstand. Je bent ongevoelig voor de signalen die je lichaam je geeft waardoor je niet in staat bent je eigen spanning te reguleren. Je schrikt van geluiden, van mensen die je aanspreken en je hebt last van angst- en paniekaanvallen. Je vermijdt situaties die angst kunnen oproepen zoals een vreemde omgeving of situaties waar andere mensen zijn.

Mijn schoonmoeder is 80 en woont nog zelfstandig in haar zonnige appartement in het zuiden van het land. Toch gaat het niet allemaal van een leien dakje. Ze heeft de ziekte van Parkinson en hartfalen. Dat betekent: veel medicijnen slikken, bezoekjes aan de eerste hulp, een legioen aan specialisten en veelvuldig verblijf in het ziekenhuis. Sinds een week of twee komt er regelmatig een wijkverpleegkundige langs.

Werken aan een inclusieve stad moet volgens mij de kern van de ambitie van een grootstedelijke woningcorporatie zijn. Daarom hebben de 25 grote, grootstedelijke corporaties van De Vernieuwde Stad dit thema omarmd. Een inclusieve stad is een stad waar er voor een ieder ruimte is om te wonen en te leven. En waar een ieder kan presteren naar vermogen.