Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik

‘Kunt u mij helpen?’, is het eerste wat de jonge vrouw aan de telefoon vraagt. ‘Mijn tante is beginnend dementerend en ze is gevallen. Haar zoon heeft haar daarom in huis genomen. Maar volgens mij plundert hij ook haar bankrekening. Hoe komt hij opeens aan een nieuwe auto?’ Financieel misbruik van ouderen is een groot probleem. Enerzijds door de (soms grote) financiële schade, maar anderzijds ook omdat het een…

Cliëntondersteuner Miranda: “Ik denk dat iedereen een ‘vertaler’ en verbinder kan gebruiken”

Blogserie onafhankelijke cliëntondersteuning Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) probeer ik mensen in hun kracht te zetten. Mensen kloppen bij mij aan omdat ze de weg niet kennen in het zorglandschap, omdat ze vastlopen in wet- en regelgeving, omdat ze niet meer in gesprek zijn met de gemeente of omdat ze een duwtje in de rug nodig hebben. Altijd ga ik naast hen staan. Dat betekent niet dat ik altijd…

Eenzaamheid onder ouderen

Iedereen komt er wel eens mee in aanraking: eenzaamheid. Het onprettige gevoel dat u te weinig sociale contacten hebt van goede kwaliteit. Het wordt een probleem wanneer het langere tijd aanhoudt en kan soms zelfs samenvallen met depressie. Eenzaamheid is een groeiend probleem dat veel verschillende mensen treft, zo ook ouderen. Het probleem bij eenzaamheid onder ouderen is dat het gezien wordt als iets wat…

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid?

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid is een vraag die veel gemeentes op hun eigen manier invullen. Vaak is er geen apart beleid en zijn de visie, ambitie of strategie verouderd. Movisie heeft afgelopen twee jaar met dertig gemeenten in leerkringen de vraag onderzocht: Hoe kan een gemeente het vrijwilligerswerk toekomstbestendig en integraal faciliteren, ondersteunen, stimuleren en organiseren? Movisie-expert…

Een eigen huis, een plek onder de zon voor ex-gevangenen

Nico aan de telefoon. En nee, het was niet goed van hem geweest om wiet te kweken. En ja, er had ook nog iets met een vuurwapen gespeeld, maar – lang verhaal kort – hij was zijn huis kwijt geraakt. En bij de woningbouwvereniging kon hij niet meer voor een ander huis terecht. En nu was hij vrij. Of liever: vogelvrij. In een notendop de situatie van ex-gevangene Nico. Maar je hebt ook Mitchell, Arend, Mohammed en…

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen

In een voortuin van een corporatiewoning vlakbij station Den Haag centraal ligt het vuil al jarenlang vuistdiep. Glas, blikjes, plastic, sigarettenpeuken, wietzakjes, aanstekers. De erfenis van hangjongeren die voor de deur gratis konden parkeren en zich achter de hoge struiken ongezien waanden. De gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd en de struiken op een meter hoogte afgezaagd. De jongeren zijn vertrokken,…

In gesprek over het levenseinde

Toen ik werd gevraagd een blog over mantelzorg in de palliatieve fase te schrijven, heb ik lang naar de juiste woorden gezocht. In de afgelopen jaren was ik nauw betrokken bij een onderzoek van het Radboudumc over mantelzorg in de palliatieve fase. De onderzoekers hebben samen met studenten van Artez, hogeschool voor de kunsten in beeld gebracht wat het betekent om zorg te verlenen aan een dierbare in de laatste…

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek

De aanhoudende berichten over financiële problemen, wachtlijsten en bureaucratie in de jeugdzorg stemmen niet vrolijk. De verwachting dat gemeenten het na de decentralisatie wel even beter zouden regelen, was niet realistisch. En er ontstaat een eenzijdig beeld want er gebeurt ook veel goeds. Verbeteringen vragen tijd. Landelijk wordt nu gesproken over wat kan helpen maar het is nodig om vooral ook lokaal het…

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint eer ge begint

We zien steeds vaker dat gemeenten samenwerken in regionaal verband – met andere gemeenten – als het gaat om thema’s binnen het sociaal domein. Adviesraden worstelen hier soms mee: hoe kunnen wij hierin een rol pakken? En willen we dat überhaupt? In deze blog deel ik mijn ervaringen en tips. Mijn ervaring is dat je als lokale adviesraad makkelijk kunt verdwalen als het gaat om regionale samenwerkingsverbanden.…

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar

Iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland  loopt een groot risico op armoede en moet rondkomen onder de lage-inkomensgrens, aldus cijfers van het CBS. Wat valt er te doen om hun bestaan te verbeteren of in bredere zin armoede te voorkomen? Daarover bestaan in de praktijk verschillende visies die vaak impliciet blijven. Dit maakt het lastig om een goed gesprek te voeren over toekomstambities omdat men een ander…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam