Blogs

www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is opgezet voor alle Adviesraden Sociaal Domein in Nederland en bij de Koepel aangesloten adviesraden in het bijzonder, voor het delen van vragen, knelpunten, oplossingen rondom de WMO, de Wet op de Jeugdzorg, de Participatiewet en de veranderingen in de langdurige zorg.  

De website /forum is een initiatief van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel heeft deze website/forum met zorg samengesteld, onjuistheden kunnen echter voor komen. De Koepel kan op geen enkele wijze aansprakelijk c.q. verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke mogelijk voortvloeit uit de verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het  anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.  

De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de website/forum al dan niet door derden aangeboden informatie op de website/forum van de Koepel. De Koepel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Niets van deze website/forum mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koepel worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Koepel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben  gevraagd. 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Tijd voor versterken en veranderen

Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om kinderarmoede terug te dringen De Alliantie Kinderarmoede bestaat twee jaar. Een jubileum dat we vierden met een dubbel gevoel, omdat de urgentie van ons bestaan nog steeds hoog is. Deze tijd is extra moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en de inzet van onze inmiddels 275 alliantiepartners is groter dan ooit. De nadruk in de toekomst ligt dan ook, nog meer dan al het…

Eenzaamheid onder jongeren

De 21-jarige Jasmine vertelt me over haar eenzaamheidsgevoelens. ‘Als ik dan eindelijk voor iets werd uitgenodigd, dan vond ik dat heel lastig. Dan ging ik niet. Ik was gewend geraakt aan het alleen zijn’. Hoe langer Jasmine zich eenzaam voelde, hoe moeilijker het voor haar werd om verbinding met anderen te maken. Door langdurige eenzaamheidsgevoelens kunnen jongeren in een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan…

Drempels wegnemen

Boem, en toen zat ik daar opeens. Lekker geschaatst, maar bij een kopje thee drinken aan de kant, ging ik onderuit. Een val met gevolgen. Een ingewikkelde breuk in mijn onderbeen die een operatie noodzakelijk maakte. Plus zes weken in de rolstoel. ‘Jij weet je ook altijd zo goed in onze doelgroep te verplaatsen’, grapten mijn collega’s. Tja, en dan ervaar je dus wat het is om minder mobiel te zijn. Je ontdekt hoe…

Mentale gezondheid vraagt om denken buiten de gezondheidszorg

Eigen schuld dikke bult…zo wordt nog vaak gedacht bij mentale problematiek. Het is een moeilijk doorbreekbaar vooroordeel dat mentale problemen grotendeels te wijten zijn aan het individu. Terwijl allang bekend is dat sociale omstandigheden als eenzaamheid, slechte huisvesting of bestaansonzekerheid hier vaak een belangrijke rol in spelen. Zo zien we in coronatijd dat we allemaal, zo lijkt het soms, wat…

Vitamine S

Mensen zijn sociale dieren. Niet alles wat u vaak hoort klopt, maar dit is waarheid als een koe.  Zonder andere mensen zouden we niet overleven. Nu denken we hierbij vaak aan een partner, familie, vrienden, of eventueel collega’s. Terecht. Goede relaties met deze mensen is sterk voorspellend ten aanzien van ons mentale en fysieke gezondheid, zelfs onze levensverwachting.  Mét anderen wordt u ouder. Het verband is…

Wederkerigheid in vrijwilligers relaties: Vraag ook eens om een wederdienst!

De roep om vrijwilligers is groot. Ten eerste vanwege het groeiend aantal kwetsbare groepen in de samenleving, ten tweede vanwege de grote personeelstekorten in het domein van zorg en welzijn. Er zijn 1,4 miljoen vrijwilligers actief in het domein van zorg en ondersteuning, en er is goed nieuws: recent onderzoek laat zien dat het aandeel vrijwilligers onder ouderen toeneemt, en in het bijzonder zelfs onder de groep…

Wie hoort waarbij?

In het afgelopen jaar ben ik regelmatig gevraagd naar een omschrijving van mensen die begeleid en beschermd wonen. Soms kwam de vraag voort uit nieuwsgierigheid. Meestal kwam het voort vanuit een afbakeningsvraagstuk. Welke indicaties zijn op deze mensen van toepassing? Waarom zouden deze mensen voorrang moeten krijgen bij de vaccinatiestrategie? Horen deze mensen thuis in de Wmo of in de Wlz? En waarom eigenlijk?…

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus wordt gebruikt?

Veel Adviesraden Sociaal Domein in Fryslân zijn momenteel samengesteld uit (voormalige) zorg- en welzijnsprofessionals, gepensioneerde ambtenaren en bestuurders. Bijzonder waardevol dat gemeenten zich laten adviseren door goed-ingewijde burgers als ‘kritische vrienden’. Maar op welke wijze betrekken gemeenten burgers en cliënten als ‘eindgebruikers’ bij beleidsontwikkeling? Een gemeente moet willen leren van hun…

De noodzakelijke brede scope van het Sociaal Domein

De (gezondheids-)zorg is een op veel dimensies gedifferentieerd  domein.  Er is een eerste, tweede en derde lijn in de zorg. Er is een indeling naar cure, care en preventie. De somatische en de geestelijke gezondheidzorg zijn gesplitst. Daarnaast is er in indeling naar leeftijd, jeugdzorg en ouderenzorg en naar beperking (bijv. verstandelijk, zintuiglijk). Binnen deze indelingen bestaan weer verdere specialisaties (…

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Want is het in bepaalde gevallen niet veel prettige als er een vrijwilliger over de vloer komt die meedenkt. Die echt naast je gaat staan en als een soort vriendin, zus…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam