Blog

afbeelding van Ilse Zwart - Olde
Ilse Zwart - Olde

Onlangs ontmoette ik Annette tijdens een bijeenkomst over lokale samenwerking in het sociale domein. Zij werkt als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie. “Het lijkt er soms op”, verzucht Annette, “dat mensen meer behoefte aan aanspraak hebben dan aan het doosje pillen”. Ze voelt zich bezwaard als ze na tien minuten weer vertrekt. Terwijl ik met Annette spreek, schuift een welzijnsmedewerker aan die haar vertelt over de mogelijkheden om aan deze behoeften tegemoet te komen. Ze wisselen enthousiast hun gegevens uit.

afbeelding van Frans van Hout
Frans van Hout

In het sociale domein moet er onder andere na de Wmo 2015 nog heel veel worden uitgevonden. Bijna alles is nieuw of zo-goed-als-nieuw: voor beleidsmakers, uitvoerders, zorgaanbieders én voor cliënten. Sociale innovatie is hier dus dringend nodig, maar hoe doe je dat snel, slim en effectief? Design Thinking kan van onschatbare waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

afbeelding van Petra van der Horst
Petra van der Horst

Terwijl ik dit schrijf is het nog 45 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. In iedere gemeente zijn de voorbereidingen ongetwijfeld in volle gang. En feit is dat verkiezingen – zowel landelijk als op gemeentelijk niveau – zorgen voor een beetje spanning en onrust. Bekende gezichten in het gemeentebestuur verdwijnen mogelijk en hier komen nieuwe mensen voor in de plaats. Raadsleden en politieke partijen zijn druk bezig met het maken van plannen voor de toekomst, het voeren van debatten en campagne. Bingo! Dat is waar u als Adviesraad kunt inspringen!

afbeelding van Antoinette Kat
Antoinette Kat

In het buurthuis waar ik als vrijwilliger actief ben wordt twee keer per week een warme lunch verzorgd. Het eten is er prima en dat is ook logisch want het wordt bereid door een professionele kok, Hassan. Hij vindt het heerlijk om de mensen (gemiddeld zo’n 25 mannen en vrouwen) te verwennen met een goede 3 gangen-maaltijd.

afbeelding van Gerrit van Bergeijk
Gerrit van Bergeijk

“Het is zo prettig als iemand geen druk op me uitoefent. Als iemand luistert naar wat voor mij belangrijk is en hoe het bij mij werkt. Dan voel ik me gesteund en kom op ideeën ”.

Cliënten ondersteuning
Mensen met psychische problemen wonen in onze wijk. We zijn elkaars buren, maken gebruik van dezelfde voorzieningen. We helpen elkaar. Mooi idee, maar zover is het nog niet. Mensen met psychische problemen ervaren nog vaak belemmeringen. Er is op meerdere niveaus behoefte aan ondersteuning. Dit kan vanuit de GGz, of wijkteams en welzijnswerk etc.

afbeelding van Antoinette Kat
Antoinette Kat

Waarom ontmoeten belangrijk is

afbeelding van Annemiek Nieuwstraten
Annemiek Nieuws...

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie en inkoop van de zorg voor kinderen en jongeren, is het voor hen én voor de gemeentelijke adviesraden van belang om inzicht te hebben in de wijze waarop die zorg door de ouders, de kinderen en de jongeren wordt ervaren: wat vinden zij van die zorg, wat gaat goed en wat kan er beter?

afbeelding van Bas Wijnen
Bas Wijnen

Echt naar jongeren luisteren en dan doen wat nodig is. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het in de praktijk niet. Regels en systemen botsen regelmatig met de leefwereld van de jongere. Welke afweging maak je dan?

Op 27 november 2017 ondertekenden diverse organisaties het manifest Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren. Met het doel: jongeren niet meer in de kou laten staan en de minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar te ondersteunen in hun weg naar of het behoud van onderwijs, werk of een andere zinvolle dagbesteding.

afbeelding van Kirsten Tinneveld Madsen
Kirsten Tinneve...

Een groep zorgprofessionals uit Fredericia in Denemarken besloot tien jaar geleden om het anders te doen in de zorg. Zij gingen mensen helpen om voor zichzelf te zorgen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Ze noemden het ‘Lœngst muligt i eget liv’ (zo lang mogelijk in eigen leven). Internationaal is er de term ‘reablement’. Ook in Denemarken namen de kosten voor zorg(innovatie) toe, zoals ook de gemiddelde levensduur en het aantal ouderen. Op termijn dreigde er een tekort aan mensen die in de zorg werken, terwijl de loonkosten stegen.   

afbeelding van Marthe Genten
Marthe Genten

Als Sociale Raad Tilburg zijn wij kritisch over hoe de gemeente en zorginstellingen omgaan met bepaalde gezinnen als het gaat om het vragen en vinden van de juiste hulp aan jeugd. Op 28 november overhandigde de Sociale Raad Tilburg tijdens een lunchsessie het advies over problemen in de hulp aan jeugd aan de Tilburgse jeugdwethouder.

“Wat fijn dat jullie naar mij luisteren”

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B