Webinar Onafhankelijke cliëntondersteuning

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Bijvoorbeeld omdat hun gemeente Koploper is binnen het Koplopersproject cliëntondersteuning*. Of juist omdat hun gemeente er nog onvoldoende of nauwelijks mee bezig is en de adviesraad het thema wil agenderen. Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven. Dat doen we o.a. door een online inspiratiesessie waarin adviesraden hun ervaringen delen met OCO. En een online sessie waarbij cliëntondersteuners zelf aan het woord komen.

Daarnaast is er op maandag 13 december 2021 vanaf 19.30 uur een webinar waarbij we samen met
Ieder(in) meer over cliëntondersteuning in het algemeen spreken. We bespreken de verantwoordelijkheid van gemeenten en ook de verschillen in de uitvoering tussen gemeenten en welke consequenties dat heeft.

Tijdens de webinar deelt ook iemand van OCO Almere de inzichten en ervaringen die zij hebben opgedaan. Verder komen de onderstaande vragen aan bod:

  • Over welke terreinen zou de cliëntondersteuning moeten gaan, gezien vanuit de behoefte van inwoners?
  • Hoe krijgt de integraliteit vorm en inhoud? Of is ondersteuning op specifieke terreinen gewenst?
  • Hoe en waar wordt onafhankelijke cliëntondersteuning ingebed?
  • Vrijwillige cliëntondersteuners: wie zijn het, wat zijn de voordelen, wat zijn aandachtspunten?
  • Professionele cliëntondersteuners: wie zijn het, wat zijn de voordelen, wat zijn aandachtspunten?
  • Welke ontwikkelingen ziet Ieder(in) als het gaat om de invulling door vrijwilliger danwel professionele ondersteuners?
  • Waar blijken leden van Ieder(in) behoefte aan te hebben als het gaat om onafhankelijke cliëntondersteuning?
  • Hoe geven gemeenten bekendheid aan cliëntondersteuners?
  • En hoe zit het met de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners?

Er is voor deelnemers ruimte om vragen te stellen of om eigen inzichten te delen.

Voor wie
Deze webinar is interessant voor lokale advies- en cliëntenraden die geïnteresseerd zijn in cliëntondersteuning en die hierover (opnieuw/verder) met hun gemeente in gesprek willen en mogelijk hierover willen adviseren.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Wanneer
We organiseren deze webinar op maandag 13 december 2021 van 19.30 – 21.00 uur.

De webinar vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

De vorm
We verwachten een grote opkomst en kiezen daarom voor een webinar. Hierbij bent u als deelnemer niet in beeld bent en uw vragen kunt delen via de chat of Q&A. Mochten er minder dan 30 aanmeldingen zijn, dan schakelen we over naar een meer interactieve sessie. Waarbij deelnemers wel in beeld zijn en op die manier hun vragen kunnen stellen.

Gespreksleider
Het gesprek wordt geleid door Petra van der Horst, directeur bij de Koepel. Zij zal ter plekke vragen van deelnemers verwerken in het programma.


Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Heeft u zich aangemeld, maar besluit u toch niet te komen? Meldt u zich dan af via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl, dan kunnen we uw plek aan iemand anders overdragen. 

* Meer over het Koplopersproject
Vanaf medio 2017 zet een toenemend aantal gemeenten zich via het Koploperproject cliëntondersteuning in om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Inmiddels hebben 113 gemeenten zich aangesloten en zijn (soms met een regio) koploper cliëntondersteuning.

Deze gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Koplopers krijgen daarbij de ruimte om samen met belangenbehartigers ambities te formuleren en op diverse thema’s in te zetten die aansluiten op de lokale situatie.  

Achteraf terugkijken
We maken opnames van de webinar, zodat leden van de Koepel achteraf kunnen terugkijken.


Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam