Webinar Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk   

Gemeenten zijn verantwoordelijk om beschermd wonen en maatschappelijke opvang zo te organiseren dat er een woon- en leefsituatie ontstaat die van meerwaarde is voor cliënten. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk komt hier heel wat bij kijken. Want wat hebben mensen nodig om hun plek in de samenleving te krijgen? Wat is het absorptievermogen van wijkbewoners? Wat zijn uitdagingen voor de gemeente én voor de gemeenschap? Deze vragen staan centraal tijdens de webinar ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk’ op dinsdag 16 februari 2021 vanaf 19.30 uur. Thijs Honig, Senior beleidsadviseur en Voorzitter Netwerk Opvang en Wonen gemeente Den Bosch, deelt tijdens deze webinar allereerst om welke mensen het gaat als we het hebben over beschermd wonen. Hij neemt u mee in de historie van het beschermd wonen in Nederland, de afbouw van GGZ-bedden, het financiële ‘plaatje’ en de aanpak in buurlanden. Ook deelt hij zijn ideeën over wat we als maatschappij kunnen of willen doen omtrent dit thema. Daarbij vertelt Thijs over oorzaken van de stijging van dak- en thuisloosheid en mogelijke oplossingen.

Interactie
De presentatie van Thijs Honig zal ongeveer een uur duren.  Daarna is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Hiervoor reserveren we ongeveer 30 minuten. U kunt uw vragen ter plekke stellen via de Q&A, maar u kunt ze ook vooraf met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar. 

Wanneer?
De webinar ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk’ vindt plaats op dinsdag 16 februari 2021 van 19.30 – 21.00 uur. Het gaat dus om een online bijeenkomst, die u thuis – achter uw computer, Ipad of mobiele telefoon – bijwoont.

Voor wie?
Deze webinar is in eerste instantie bestemd voor leden van lokale advies- en cliëntenraden. Maar ook andere geïnteresseerden (die actief zijn in het sociaal domein) zijn uitgenodigd zich aan te melden. Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen zich aanmelden. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Leden van de Koepel hebben voorrang bij aanmelden.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?
U kunt zich aanmelden voor deze webinar via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de webinar ontvangt u een mail met hierin een link naar de online webinar. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool die deze webinar mogelijk maakt.

Vragen
Heeft u vragen over deze webinar, neem dan gerust contact op met Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam