Online uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat adviesraden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris/ondersteuner die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning. 

Tijdens deze online uitwisselingsbijeenkomst staan uw eigen vraagstukken centraal. Waar loopt u tegen aan in uw werk als ambtelijk secretaris/ondersteuner? Waarover wilt u sparren met collega’s? Vooraf aan de bijeenkomst vragen we uw input, zodat we het programma hier omheen kunnen vormgeven.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van een adviesraad sociaal domein of anderssoortige raden (Wmo-raad, participatieraad, cliëntenraad Werk&Inkomen, …). Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Dinsdag 15 juni van 10.15 - 12.30 uur. De workshop vindt online plaats, via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Trainer en locatie

De online bijeenkomst wordt begeleid door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.
Indien uw adviesraad lid is van de Koepel betaalt u €75- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €90- euro per deelnemer (netto).
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam