Online sessie voor voorzitters: Hoe betrek je inwoners en organisaties bij je werk?

Een lokale advies-of cliëntenraad heeft ‘voeding’ nodig vanuit de samenleving om het College van B&W te kunnen adviseren vanuit inwoners- en cliëntenperspectief. Tijdens gesprekken met voorzitters kwam naar voren dat er behoefte is om met elkaar uit te wisselen hoe inwoners en organisaties betrokken worden door leden van de advies- en cliëntenraad. Hoe advies- en cliëntenraden zich voeden dus. Hierover gaan we dan ook in gesprek met elkaar op dinsdag 22 juni.

We besteden aandacht aan de volgende vragen:

  • Wie/wat zijn belangrijke  lokale “informanten” voor een advies- en cliëntenraad?
  • Hoe en waar kunnen deze informanten gevonden worden?
  • Op welke wijze kunnen deze informanten geraadpleegd worden?
  • Welke vragen zijn relevant om het inwonersperspectief op te halen?
  • Wat zijn aandachtspunten bij het betrekken en raadplegen van (groepen) inwoners en organisaties?

Waar en wanneer

Deze online sessie vindt plaats op dinsdag 22 juni van 19.00 - 20.30 uur. 
De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is expliciet bedoeld voor voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer

De sessie wordt begeleid door Petra van der Horst. Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €50,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €65,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam