Online inspiratiesessie: Signalen ophalen bij inwoners; proactief en in de voorhoede

Een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken lukt alleen als gemeente, maatschappelijke partners en inwoners samenwerken, in partnerschap. Kennis, ervaring en ideeën van inwoners zijn daarbij onmisbaar. Zij weten wat er leeft en speelt in de samenleving, in hun wijk of buurt en hoe zij soms worstelen met het systeem van regels en procedures.

  • Wat vraagt het van adviesraden om een signalerende en agenderende rol op te pakken, proactief en in de voorhoede?
  • Wat werkt als je met meer en meer diverse groepen inwoners in gesprek wilt over hoe beleid uitpakt in hun dagelijks leven?
  • En ervaar je hierbij daadwerkelijk partnerschap van de gemeente?

Deze vragen willen Movisie en de Koepel met u bespreken tijdens een online inspiratiesessie op donderdag 10 juni van 11.00 – 12.30 uur. Er worden aansprekende praktijkvoorbeelden aangereikt, maar we willen ook vooral met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Daarom vragen we deelnemers ook om vooraf vragen en voorbeelden te mailen, zodat we daar ruimte voor kunnen maken in de online sessie.

Waar en wanneer?

Deze online inspiratiesessie vindt plaats op: donderdag 10 juni van 11.00 – 12.30 uur. De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze online sessie is bedoeld voor leden, secretarissen en voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via dit aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie. Let op: er is maximaal plaats voor 30 deelnemers. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u toch niet deelnemen, mail ons dan zodat we uw plaats aan een andere geïnteresseerde kunnen geven.

Movisie en de Koepel

Deze sessie wordt verzorgd door Movisie. Als Koepel zijn we aanwezig om ook onze kennis en ervaringen met u te delen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op! secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam