Online inspiratiesessie: Armoede

Weet u wat er in uw gemeente speelt bij inwoners als het gaat om armoede en schulden? Marc Mulder en Shahrzad Nourozi (beiden Movisie) nemen u tijdens deze online inspiratiesessie mee in de ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden, wat daarin wel en niet werkt en wat de inzet van ervaringsdeskundigen hierbij kan betekenen. Tijdens de sessie komen deze onderdelen aan bod:

  • Hoe geeft uw gemeente vorm aan vroegsignalering als het gaat om armoede en schulden? En is de kwaliteit van de uitvoering daarvan voldoende volgens u?;
  • Het luisteren naar ervaringen van inwoners is belangrijk om te weten wat er speelt in uw gemeente. Hoe zet je ervaringsdeskundigen in om beter naar de ervaringen van inwoners te luisteren? Welke vragen komen hierbij aan bod en hoe zorg je ervoor dat deze ervaringskennis wordt benut?
  • We hebben het over schaamte en stress-sensitief werken;
  • En tenslotte praten we over de verschillende typen armoede: generatie armoede en nieuwe armoede (o.a. door corona). Wat vraagt dit van beleid, benadering en signalering?

Na de presentatie van Marc en Shahrzad is er ruimte voor het stellen van vragen en vooral ook voor het delen van ervaringen en tips vanuit uw eigen gemeente en adviesraad.

Waar en wanneer?
Deze online inspiratiesessie vindt plaats op: donderdag 4 november van 10.00 – 11.30 uur. De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?
Deze online sessie is bedoeld voor leden, secretarissen en voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc.


Aanmelden en kosten
U kunt zich via dit aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie. Let op: er is maximaal plaats voor 30 deelnemers. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u toch niet deelnemen, mail ons dan zodat we uw plaats aan een andere geïnteresseerde kunnen geven.

Movisie en de Koepel
Deze sessie wordt verzorgd door
Marc Mulder en Shahrzad Nourozi van Movisie. Als Koepel zijn we aanwezig om ook onze kennis en ervaringen met u te delen.

Nu al meer lezen?
Eerder schreven Movisie en Vilans voor ons de Handreiking: Aanpak van armoede en schulden.

Vragen?
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op! 
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam