Online bijeenkomst Onafhankelijke cliëntondersteuning: ervaringen van adviesraden

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld omdat hun gemeente Koploper is binnen het Koplopersproject cliëntondersteuning*. Of juist omdat hun gemeente er nog nauwelijks mee bezig is en de adviesraad het thema wil agenderen. Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven binnen onze dienstverlening. Dat doen we o.a. door een webinar over OCO in het algemeen en een online bijeenkomst waarin cliëntondersteuners zelf aan het woord komen. 

Op 29 november organiseren we daarnaast een online bijeenkomst waar verschillende (vooraf benaderde) adviesraden hun ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning in hun gemeente delen. De vragen die we deze adviesraden voorleggen tijdens deze bijeenkomst:

  • Waarom willen jullie onafhankelijke cliëntondersteuning verder/beter op de kaart zetten in uw gemeente?
  • Hoe is onafhankelijke cliëntondersteuning momenteel geregeld in uw gemeente? Wat kan er volgens u anders/beter?
  • Wat moet volgens u de rol van de gemeente zijn als het gaat om cliëntondersteuning?
  • Wat is de rol van de adviesraad in het proces van onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente. Waar konden jullie meedenken? Welke (kritische) vragen werden er gesteld?
  • Waar moet volgens u onafhankelijke cliëntondersteuning ingebed zijn/worden?
  • Is de rol van onafhankelijk cliëntondersteuner iets voor een vrijwilliger of voor een professional? En waarom?
  • Door de decentralisatie zijn er veel groepen cliënten voor wie de gemeente ondersteuning regelt. Is er voor al deze groepen onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar?

Nadien is er voor deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te stellen of om eigen ervaringen te delen.

Voor wie
Deze informatiebijeenkomst is interessant voor lokale advies- en cliëntenraden die geïnteresseerd zijn in cliëntondersteuning en hun gemeente hierover willen adviseren. Tijdens de bijeenkomst hoort u de ervaringen van andere adviesraden.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Wanneer
We organiseren deze online bijeenkomst op maandag 29 november 2021 van 19.30 – 21.00 uur.

De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Deelnemende adviesraden
De adviesraadsleden die hun ervaringen delen zijn: Jannie Storm (Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht), Yvonne Somers (ASD Gilze en Rijen), Maria Noordman (ASD Midden-Groningen), Frans Penninx (ASD Sint-Michielsgestel) en Ria Brouwer (ASD De Fryske Marren). 

Gespreksleider
Het gesprek met de adviesraden die hun ervaringen delen wordt geleid door Petra van der Horst, directeur bij de Koepel. Zij zal ter plekke vragen van deelnemers verwerken in het programma.

Aanmelden en kosten
Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden, het maximale aantal deelnemers is bereikt. We nemen de sessie wel op, dus u kunt 'm nadien terugkijken. U kunt zich nog wel aanmelden voor de webinar over OCO in het algemeen (13 december 2021) en voor de online bijeenkomst waarin cliëntondersteuners zelf aan het woord komen (11 januari 2022).  

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de online sessie en/of de webinar. 

* Meer over het Koplopersproject
Vanaf medio 2017 zet een toenemend aantal gemeenten zich via het Koploperproject cliëntondersteuning in om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Inmiddels hebben 113 gemeenten zich aangesloten en zijn (soms met een regio) koploper cliëntondersteuning.

Deze gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Koplopers krijgen daarbij de ruimte om samen met belangenbehartigers ambities te formuleren en op diverse thema’s in te zetten die aansluiten op de lokale situatie.  

Achteraf terugkijken
We maken opnames van de online bijeenkomsten, zodat leden van de Koepel achteraf kunnen terugkijken.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: 
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam