Inspiratiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein

Inspiratiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein: Nut en meerwaarde van samenwerken met de adviesraad sociaal domein

Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? Graag gaan we hierover met u in gesprek en delen we onze inzichten en ideeën tijdens deze inspiratiebijeenkomst. 

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Waar hun rol eerst vooral formeel en controlerend was, zien we dat adviesraden steeds vaker proactief en agenderend te werk gaan. Dit vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Daarnaast is de rol van wethouder sociaal domein misschien nieuw voor u en heeft u te maken met een ‘erfenis’ van voorgangers als het gaat om de samenwerking met de adviesraad.

Als Koepelorganisatie hebben we hier kennis over en ervaring mee. Wij organiseren daarom een inspiratiebijeenkomst speciaal voor wethouders sociaal domein, waarin de volgende onderwerpen o.a. aan bod komen:

  • Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van toegevoegde waarde zijn?
  • Welke stappen moeten er gezet worden om tot een constructieve samenwerking tussen gemeente en adviesraad te komen?
  • Wat zijn ervaringen van andere gemeenten en adviesraden als het gaat om samenwerking en meerwaarde? 

Ruim 220 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van adviesraden. Het programma krijgt inhoudelijk vorm door concrete voorbeelden en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze inspiratiesessie is om de samenwerking tussen wethouders en adviesraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Voor wie?

Deze inspiratiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor wethouders sociaal domein. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze eerste bijeenkomst. Voor wethouders werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Deze inspiratiebijeenkomst zal in het voorjaar van 2021 opnieuw worden aangeboden. Zodra de datum bekend is vindt u dat hier op onze website.

Uw input is welkom!

Welke dilemma’s ervaart u in uw samenwerking met de adviesraad? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? Wilt u ze vooraf met ons delen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl? We verwerken uw input graag in ons programma.

Trainer en locatie

De training wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Kosten

De kosten zijn voor leden €135,- per deelnemer (netto), inclusief een lunch. Wethouders werkzaam bij gemeenten waarvan de adviesraad geen lid is betalen €165,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam