Inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Als Koepelorganisatie zien we dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college. We zien ook dat beleidsmedewerkers soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad. En op hun beurt ervaren adviesraden verbeterpunten in de samenwerking met de beleidsmedewerkers.

Wij organiseren een inspiratiebijeenkomst speciaal voor beleidsmedewerkers sociaal domein, waarin we graag onze kennis en ervaring delen over samenwerken met de adviesraad. Ruim 240 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van adviesraden. Het programma krijgt inhoudelijk vorm door concrete voorbeelden en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze inspiratiesessie is om de samenwerking tussen beleidsmedewerkers en adviesraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Voor wie?

Deze inspiratiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor beleidsmedewerkers sociaal domein. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Voor beleidsmedewerkers werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Dinsdag 12 januari 2021 van 09.30 - 14.00 uur (incl. lunch)*. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Amersfoort: Seats2Meet, Stationsplein 49. 

*Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online bijeenkomst. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

Uw input is welkom!

Welke dilemma’s ervaart u in uw samenwerking met de adviesraad? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? Wilt u ze vooraf met ons delen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl? We verwerken uw input graag in ons programma.

Trainer en locatie

De training wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot een week voor de betreffende bijeenkomst. De kosten zijn voor leden €180,- per deelnemer (netto), inclusief een lunch. Beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten waarvan de adviesraad geen lid is betalen €220,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam