Bijeenkomst Jeugd: belangrijke ontwikkelingen en de rol van adviesraden

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau? En wat zijn aandachtspunten voor adviesraden sociaal domein? Daarom organiseert de Koepel een bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, bekeken vanuit adviesraden.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Geert Schipaanboord, coördinator Jeugd bij de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is daarnaast aanwezig voor een inhoudelijke inbreng. 

Eigen vragen en ervaringen

Allereerst staan uw eigen vragen centraal: waar loopt u als adviesraad tegenaan als het gaat om de Jeugdzorg? Wat zijn prangende vragen en kwesties? We ontvangen ze graag vooraf (voor 14 maart) van u op mailadres communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Actuele ontwikkelingen

Daarnaast zal Geert Schipaanboord zijn kennis en ervaringen delen. Hij gaat o.a. in op de tekorten in de jeugdzorg en de rol van gemeenten en adviesraden hierin. Minister de Jonge komt voor 1 maart met een Kamerbrief over nadere ordening van het jeugdhulpstelsel, ook hier zal tijdens de bijeenkomst aandacht voor zijn. 
Petra van der Horst deelt haar kennis en ideeën over de veranderende samenleving, een andere manier van denken en de verschuiving naar meer zelfregie en participatie: ook binnen jeugdzorg.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op dinsdag 17 maart van 19.30 – 21.30 uur in Alkmaar (exacte locatie volgt later). U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen voor koffie en thee.  

Online meekijken

Omdat we ons realiseren dat het niet voor iedereen mogelijk is om af te reizen naar Alkmaar, nemen we na de bijeenkomst een video-interview op met Geert Schipaanboord (VNG). Met hem vatten we de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst samen. We stellen hem nogmaals de meest prangende vragen. Dit video-interview krijgt een plek op ons YouTube kanaal en is vrij te bekijken.

Aanmelden en kosten

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 10 maart 2020. Indien uw adviesraad lid is van de Koepel betaalt u €20,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €30,- euro per deelnemer (netto).
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam