Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden trainingen en bijeenkomsten 

Wij organiseren jaarlijks meerdere trainingen, bijeenkomsten, workshops en lezingen. Een deel ervan is gratis, maar voor een deel ervan vragen wij een bijdrage aan deelnemers. Hierbij streven we ernaar de training of bijeenkomst kostendekkend te kunnen organiseren (dus zonder winstoogmerk).

Voor de betaalde trainingen en bijeenkomsten hanteren wij de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

1. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan door een door de Koepel ASD bevestigde e-mail. Het adres is: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

1. Annuleren kan tot 4 dagen van tevoren kosteloos.
2. Annuleren korter dan 4 dagen voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
3. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
4. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 3 genoemd.

2. Annulering training op maat door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan door een door de Koepel ASD bevestigde e-mail. Het adres is: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

1. Annuleren kan tot 2 weken van tevoren kosteloos.
2. Indien deelnemer korter dan 2 weken voor aanvang van de training annuleert, dan stellen deelnemer en trainer samen een nieuwe datum vast voor de training.
3. Indien deelnemer korter dan 48 uur voor aanvang van de training annuleert en geen nieuwe datum vaststelt met de trainer, dan wordt de deelnemer verplicht tot het betalen van 100% van alle tot dan toe gemaakte kosten.

3. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.