Workshopprogramma voor adviesraadsleden

vrijdag, 24 mei 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 organiseren we een inspirerend workshopprogramma voor adviesraadsleden. We nodigen zowel leden als niet-leden uit om te komen. Deelname aan de workshops is voor leden gratis, niet-leden betalen €35,- per deelnemer. Na de workshops vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats, deze is alleen toegankelijk voor leden.   

Hieronder leest u meer over ons workshopprogramma. Let op: we vragen u vriendelijk of u zich wilt aanmelden voor deze dag. Dit kan tot 18 mei aanstaande via dit aanmeldformulier.

Workshop 1: “Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen?”

Toenemende ongelijkheden tussen groepen burgers tasten gelijkwaardig burgerschap en de kwaliteit van de democratie aan. Mensen voelen zich o.a. aangetast in hun bestaansveiligheid. In een interactieve workshop gaan we met elkaar in gesprek over de wijze waarop inwoners kunnen meepraten over zaken die hen  aangaan. Hoe kun je invloed geven aan zoveel mogelijk groepen burgers? Welke rol kunnen adviesraden hierin spelen op lokaal niveau?
Door: Henk Beltman. Henk Beltman houdt zich bezig met burgerparticipatie en de inbreng van kwetsbare burgers in het bijzonder. Hij is de schrijver van het essay “Democratisch Burgerschap- pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid”. Henk is werkzaam bij Zorgbelang Inclusief.

Workshop 2: “Dementievriendelijke gemeente”

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Zo’n 70% van hen woont thuis. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk mee blijven doen in het dagelijks leven. Dat is niet eenvoudig. Er heerst taboe op de ziekte en er is onbegrip in de samenleving. Wat kunnen gemeenten doen om mensen met dementie veiliger en langer thuis te laten wonen en onderdeel te laten zijn van de samenleving?
In deze interactieve workshop gaan we met u in gesprek over dementie, gaan we aan de slag met de GOED methode (over goed omgaan met dementie) en waarom het belangrijk is dat uw gemeente “dementievriendelijk” wordt gemaakt. Wat kunt u als adviesraad hierin betekenen? Met deze workshop willen we u informeren en inspireren om met dit thema aan de slag te gaan.
Door: Alzheimer Nederland

Twee workshoprondes

We bieden op 24 mei twee workshoprondes aan, u vindt ze hieronder in ons tijdschema. Alle twee de workshops worden twee keer aangeboden, u bent dus in de gelegenheid beide workshops te volgen:

09.30 – 10.30 uur    ontvangst
10.30 – 10.45 uur    Plenaire ontvangst en korte uitleg over workshops etc.
10.45 – 12.00 uur    workshopronde 1
12.00 – 13.00 uur    lunch
13.00 – 14.15 uur    workshop ronde 2
14.15 – 14.45 uur    pauze
14.45 – 16.30 uur    Algemene Ledenvergadering

Voor wie?
De workshops en de lunch zijn toegankelijk voor zowel leden, als niet-leden. Leden krijgen voorrang bij het aanmelden. Deelname aan de workshops is voor leden gratis, niet-leden betalen €35,- per deelnemer. De ALV is alleen toegankelijk voor leden. 

Locatie en bereikbaarheid 
De locatie is Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. U kunt parkeren bij de Jaarbeurs of gebruik maken van P+R Westhaven. Hier leest u meer over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Aanmelden en meer informatie
We willen u vragen zich vooraf aan te melden voor de ALV en het workshopprogramma.  Dat kan via dit aanmeldformulier. U kunt meerdere adviesraadsleden tegelijk aanmelden. Wij verzoeken u om u in te schrijven voor 18 mei. Deelnemers van de ALV ontvangen  digitaal een definitieve agenda en de vergaderstukken.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl