Webinar Jeugdzorg: belangrijke ontwikkelingen & de rol van de lokale advies- en cliëntenraad

We merken in ons (online) contact met leden dat er binnen lokale advies- en cliëntenraden veel vragen zijn over het Jeugdveld. Om u meer inzicht te geven in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de jeugdzorg op dit moment, organiseren we op maandag 14 juni een webinar over dit thema. Marloes Driedonks en Lieke Salome van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaan tijdens deze webinar o.a. in op de volgende vragen:

  • Hoe ziet het jeugdveld eruit?
  • Wie zijn de belangrijkste spelers?
  • Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goed jeugdveld?
  • Hoe zorgen we dat jongeren de juiste hulp krijgen?
  • Hoe komt het dat er wachtlijsten zijn? En wat moet je doen als je nog geen hulp kan ontvangen?
  • Hoe kan je ‘grip’ krijgen op de jeugdhulp?
  • Welke vragen kan de advies- en of cliëntenraad aan de gemeente stellen om vanuit inwonersperspectief te kunnen adviseren?

Met elkaar willen we verkennen waar de toegevoegde waarde van de advies- en cliëntenraad zit als het gaat om het adviseren van de gemeente over de jeugdzorg. Bijvoorbeeld door met de gemeente door te praten over begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘keuzevrijheid’: wat zeggen deze begrippen? Hoe krijgen ze lading? Hoe kan de adviesraad toetsstenen formuleren?

Interactie
De presentatie van Marloes Driedonks en Lieke Salome zal ongeveer 30 minuten duren.  Daarna is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen. U kunt uw vragen ter plekke stellen via de Q&A, maar liever nog vragen we u ze vooraf met ons te delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar. 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam