Webinar Bewonersinitiatieven

Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor haar inwoners op een duurzame wijze te organiseren. We staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf en de (ouderen)zorg kraakt nu al in zijn voegen. Er is in grote mate consensus dat wij als inwoners meer zelf voor elkaar moeten zorgen, al was het alleen maar omdat anders de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt. Maar het is een illusie om te denken dat dit gaat lukken als we dit aan de individuele inwoner overlaten. De oplossing ligt in een meer betrokken samenleving rondom de oudere, sociale samenhang binnen wijken en dorpen, buren die elkaar helpen en ondersteunen. Gelukkig gebeurt dat ook. De lokale bewonersinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond.

In deze webinar op maandag 11 oktober praten we hier over verder. Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Helpdesk bij Nederland Zorgt Voor Elkaar verzorgt een presentatie waarin o.a. de volgende vragen aan bod komen:

  • Wat beweegt inwoners om zelf lokaal initiatieven te ontplooien?
  • Wat betekenen hun initiatieven lokaal voor inwoners, voor de gemeente, voor zorg/welzijnsinstellingen?
  • Om wat voor soort initiatieven gaat het op het terrein van zorg en welzijn?
  • Wat komen actieve inwoners aan voetangels/klemmen tegen als ze initiatieven ontplooien (in de voorbereiding en als het staat?)?
  • Wat hebben actieve inwoners van de gemeente nodig om hun initiatieven uit te kunnen (blijven) voeren?
  • Wat zijn aandachtspunten voor lokale adviesraden sociaal domein?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam