Online sessie voor voorzitters: Hoe betrek je inwoners en organisaties bij je werk?

Een lokale advies-of cliëntenraad heeft ‘voeding’ nodig vanuit de samenleving om het College van B&W te kunnen adviseren vanuit inwoners- en cliëntenperspectief. Tijdens gesprekken met voorzitters kwam naar voren dat er behoefte is om met elkaar uit te wisselen hoe inwoners en organisaties betrokken worden door leden van de advies- en cliëntenraad. Hoe advies- en cliëntenraden zich voeden dus. Hierover gaan we dan ook in gesprek met elkaar op dinsdag 22 juni.

We besteden aandacht aan de volgende vragen:

  • Wie/wat zijn belangrijke  lokale “informanten” voor een advies- en cliëntenraad?
  • Hoe en waar kunnen deze informanten gevonden worden?
  • Op welke wijze kunnen deze informanten geraadpleegd worden?
  • Welke vragen zijn relevant om het inwonersperspectief op te halen?
  • Wat zijn aandachtspunten bij het betrekken en raadplegen van (groepen) inwoners en organisaties?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam