Inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein (Amersfoort)

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Als Koepelorganisatie zien we dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college. We zien ook dat beleidsmedewerkers soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad. En op hun beurt ervaren adviesraden verbeterpunten in de samenwerking met de beleidsmedewerkers.

Wij organiseren een inspiratiebijeenkomst speciaal voor beleidsmedewerkers sociaal domein, waarin we graag onze kennis en ervaring delen over samenwerken met de adviesraad. Ruim 240 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van adviesraden. Het programma krijgt inhoudelijk vorm door concrete voorbeelden en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze inspiratiesessie is om de samenwerking tussen beleidsmedewerkers en adviesraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Meer lezen en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam