Algemene Ledenvergadering + inspiratiedag voor adviesraden (alleen digitaal)

Gezien de maatregelen die de regering treft ten aanzien van de Coronacrisis is het voor ons als Koepel niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 mei a.s. door te laten gaan. Uiteraard staan wij hier als organisatie volledig achter: veiligheid en gezondheid van mensen staat voorop! We hebben onze leden voorgesteld dit voorjaar op een alternatieve manier verantwoording af te leggen, namelijk digitaal. Uit de reacties van onze leden maakten wij op dat leden zich hierin kunnen vinden. Inmiddels hebben al onze leden op 15 april de stukken voor de Digitale Algemene Ledenvergadering ontvangen. Bent u lid van de lid van de Koepel, maar heeft u de stukken nog niet gezien? Neem dan contact op met uw secretaris of voorzitter; als het goed is hebben zij onze stukken per mail toegezonden gekregen. Voor vragen kunt u contact opnemen met secratariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam